SESJA RADY GMINY JABŁONNA – 29.11.2021 godz. 14.00

Aktualności Ważne informacje sołeckie

W najbliższy poniedziałek, w Domu Ogrodnika w Jabłonnie, odbędzie się kolejna XXXIV Sesja Rady Gminy Jabłonna, w trybie stacjonarnym – w której mogą uczestniczyć także mieszkańcy Gminy.

Podczas Sesji głosowane będą interesujące kwestie, w tym między innymi Uchwały:

– w sprawie przystąpienia Gminy Jabłonna do Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa”;

– w sprawie powołania Centrum Usług Wspólnych (CUW);

– w sprawie wysokości diet dla Sołtysów;

– w sprawie wysokości diet dla Radnych;

– w sprawie wynagrodzenia Wójta.

Treści ww. uchwał znajdziecie Państwo poniżej, gdzie zamieściłem ścieżki dostępu (linki).

Porządek Obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia terminu składania deklaracji o kandydowaniu do komisji Rady Gminy Jabłonna tj. Rozwoju i Rewizyjnej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Jabłonna do Stowarzyszenia Metropolia Warszawa.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2021-2039.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 Gminy Jabłonna.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych ora przeciwdziałania narkomanii na rok 2022.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Centrum Usług Wspólnych w Jabłonnie oraz nadania statutu.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu profilaktyki i leczenia próchnicy u dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Jabłonna uczęszczających do szkół podstawowych na rok 2022.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla Ochotniczych Straży Pożarnych.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla sołtysów na terenie gminy Jabłonna.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wypłaty i wysokości diet radnych Rady Gminy Jabłonna.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Jabłonna.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia prawa własności niezabudowanych działek ewidencyjnych nr 980/28, 981/1, 1669/9 położonych we wsi Jabłonna.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia prawa własności niezabudowanej działki ewidencyjnej nr 1846 położonej we wsi Chotomów.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia prawa własności niezabudowanych działek ewidencyjnych nr 126/5, nr 126/9, położonych we wsi Skierdy.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej i Rozwoju.
 20. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracy w okresie miedzy sesjami.
 21. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 22. Odpowiedzi na interpelację.
 23. Interpelacje i zapytania radnych.
 24. Wolne wnioski i informacje.
 25. Zamknięcie sesji.

 

Linki do projektów uchwał:

http://jablonna.esesja.pl/zalaczniki/154544/projuch-stowarzyszenie-metropolia-warszawa_1473180.pdf

http://jablonna.esesja.pl/zalaczniki/154544/proj-uchw-powolanie-cuw-w-jablonnie_1473256.pdf

http://jablonna.esesja.pl/zalaczniki/154544/proj-uch-diety-soltysow_1473294.pdf

http://jablonna.esesja.pl/zalaczniki/154544/projuch-diety-radnych_1474736.pdf

http://jablonna.esesja.pl/zalaczniki/154544/projuchwynagrodzeie-wojta-2021_1474726.pdf

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *