XXXIV SESJA RADY GMINY JABŁONNA

Aktualności Ważne informacje sołeckie Z ostatniej chwili

Dzisiaj 29. Listopada 2021 r. odbyła się kolejna 34. Sesja Rady Gminy, na której omówiono i przegłosowano wszystkie zaplanowane tematy i uchwały ujęte w porządku obrad.

W związku z tym, chciałbym poinformować Państwa jedynie o istotnych kwestiach (interesujących nas) omawianych na Sesji, a są to:

 1. Powołano, od 1 kwietnia 2022 r., gminną jednostkę organizacyjną pod nazwą „Centrum Usług Wspólnych – CUW” w Jabłonnie, która prowadzić będzie gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej,. następujących jednostek:
  • Gminnego Żłobka w Chotomowie.
  • Przedszkola Gminnego w Chotomowie.
  • Przedszkola Gminnego w Jabłonnie.
  • Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stefana Krasińskiego w Chotomowie.
  • Szkoły Podstawowej nr 2 im. Orła Białego w Chotomowie.
  • Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Jabłonnie.
  • Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jabłonnie.

CUW wspólnych zarządzał będzie nowopowołany Dyrektor podlegający pod Wójta.

2. Nie poddano głosowaniu, cofnięto do dalszych prac w Komisji Budżetowej celem ponownego rozpatrzenia i przygotowania do głosowania na kolejnej Sesji Rady Gminy, uchwały w sprawie zwiększenia:
– Diet dla Sołtysów.
– Diet dla Radnych.

3. Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. 2021 poz. 1960), w którym określono, że maksymalne wynagrodzenie Wójta wraz z dodatkiem funkcyjnym i dodatkiem specjalnym nie może przekroczyć wysokości 20.041,50 zł, tj. zgodnie z nowym brzmieniem art. 37 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych 11,2-krotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (kwota bazowa w 2021 r. wynosi 1789,42 zł) – Radni Gminy przegłosowali uchwałę w sprawie zmiany wynagrodzenia Wójta Gminy Jabłonna ustalając miesięczne wynagrodzenie Wójta w wysokości:

  1. zasadnicze wynagrodzenie – 10.430 zł
  2. dodatek funkcyjny – 3.450 zł
  3. dodatek specjalny – 4.164 zł

Łącznie – 18,044 zł brutto.

Uchwała została przegłosowana większością głosów: za 13 głosów, przeciw 2 głosy (Witold Modzelewski, Katarzyna Lulis-Rzeszut).

4. Na zakończenie Wójt przedstawił sprawozdanie z działalności miedzy sesjami, w którym zostały ujęte między innymi zadania dotyczące Rajszewa:

 • Wykonanie projektu przebudowy drogi ul. Golfowej w Rajszewie.
 • Trwają prace związane z projektem przebudowy wałów przeciwpowodziowych na terenie Gminy Jabłonna.

– zapytałem więc o to czy (zgodnie z planem) w przyszłym roku zostanie rozpoczęty przedmiotowy remont. Wójt odpowiedział, że wszystko zależy od funduszy jakimi będą dysponowały Wody Polskie na ten cel.

 • Budowa sieci i instalacji gazowej w budynku Nadzorcówki ul Storczykowa 10 w Rajszewie.
 • W ramach funduszy zewnętrznych planowana jest termo-modernizacja budynku Nadzorcówki.

 

Ponadto zapytałem, na jakim etapie znajduje się budowa sieci wodociągowej do i w Rajszewie ?

Wójt odpowiedział, że wszystko idzie zgodnie z planem, tak więc w przyszłym 2022 roku – wodociąg do Rajszewie zostanie doprowadzony.

5. Na zakończenie Sesji, pozwoliłem sobie na zaakcentowanie kwestii zimowego utrzymania naszych dróg, a mianowicie, poprosiłem „abyśmy nie dali się zaskoczyć przez nadchodzącą zimę” z odśnieżaniem naszych dróg.

6. Następnie Przewodniczący Rady Gminy przedstawił swoje sprawozdanie z działalności, a następnie zakończył obrady.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *