AUTOBUS – LINIA LOKALNA „9P”

Jak już informowałem kilka dni temu (30.06.2022 r.) przekazuję Państwu kolejną informację na temat uruchomienia nowego połączenia komunikacji lokalnej nr „9P”. Nowa linia autobusowa „9P” zostanie uruchomiona 1 sierpnia 2022 r. jako tzw. „eksperyment” i do końca roku będzie się odbywał „okres testowy”, podczas którego będą zbierane i analizowane między innymi informacje na temat liczby […]

Czytaj dalej..

FESTIWAL SOŁECTW 2022

Szanowni Państwo – Mieszkańcy Rajszewa, Jak już informowałem, wczoraj uczestniczyłem w spotkaniu organizacyjnym dotyczącym „Festiwalu Sołectw 2022”, organizowanym przez „Lokalną Grupę Działania Zalewu Zegrzyńskiego” (LGDZZ), w tym roku w Woli Kiełpińskiej gmina Serock. Na spotkaniu przekazane zostały uczestnikom między innymi nw. informacje: W Festiwalu Sołectw współorganizowanym przez powiaty: legionowski, wyszkowski, wołomiński weźmie udział 7 sołectw: […]

Czytaj dalej..

HARMONOGRAM ODBIORU ŚMIECI – RAJSZEW

Uprzejmie informuję mieszkańców Rajszewa, że w Gminie został opracowany Harmonogram odbioru odpadów (tym razem) od lipca do grudnia 2022 roku. Rajszew objęty jest Rejonem nr IX (9). Częstotliwość odbioru odpadów zmieszanych, segregowanych pozostanie na tym samym poziomie. We wrześniu będą odebrane odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. W miesiącach od października do grudnia odbierany […]

Czytaj dalej..

XLI SESJA RADY GMINY

W miniony poniedziałek (30.06.2022) odbyła się kolejna, 41-sza już w tej kadencji – Sesja Rady Gminy Jabłonna, na której omówiono wszystkie zaplanowane tematy i dodatkowy punkt 17 ujęte w porządku obrad: https://jablonna.esesja.pl/posiedzenie/67bf9447-42ab-4 Chciałbym więc poinformować a w zasadzie zwrócić uwagę Państwa na kwestie dotyczących mieszkańców Rajszewa: Uchwała w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na […]

Czytaj dalej..

ZGŁOSZENIE ŹRÓDŁA OGRZEWANIA DOMU

W związku coraz to częstszymi zapytaniami, uprzejmie informuję, że mamy obowiązek w terminie do 30 czerwca 2022 roku zgłosić – źródło ciepła, które wykorzystujemy do ogrzewania naszych domów. Zgłosić to można na dwa sposoby: 1. W formie papierowej – wtedy formularz wypełniony wysyłamy listem lub osobiście składamy UGJ. 2. W formie elektronicznej – czyli wypełniony […]

Czytaj dalej..

WODOCIĄG W RAJSZEWIE

Szanowni Mieszkańcy Rajszewa, Dzisiejszego popołudnia (04.04.2022) razem z naszą Radną p. Hanną Grzelak uczestniczyłem w spotkaniu z Prezesem i Przedstawicielami spółki „Eko Jabłonna” budującej sieć wodociągową na terenie naszej Gminy. Na spotkaniu przedstawiono plan projektowanego wodociągu w Rajszewie oraz zapoznano nas z procesem uzyskiwania uzgodnień, pozwoleń i zawieraniu niezbędnych umów z mieszkańcami właścicielami gruntów i […]

Czytaj dalej..

XXXVIII SESJA RADY GMINY – 28.03.2022

Dzisiaj po dwugodzinnych obradach zakończyła się Sesja Rady Gminy Jabłonna, na której omówiono wszystkie zaplanowane tematy ujęte w porządku obrad. Chciałbym więc poinformować Państwa o niektórych kwestiach dotyczących mieszkańców Rajszewa, a są to: Uchwalony został Gminny program osłonowy pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022. Celem programu jest zapewnienie wsparcia na rzecz seniorów w wieku […]

Czytaj dalej..

XXXVIII SESJA RADY GMINY

W najbliższy poniedziałek 28 marca 2022 roku o godz. 14.00 odbędzie się kolejna Sesja Rady Gminy Jabłonna – w Domu Ogrodnika w Jabłonnie ul. Modlińska 102, sala widowiskowa (na parterze). Porządek Obrad: http://jablonna.esesja.pl/posiedzenie/5b6094a4-b1af-4 Jak zawsze, będę uczestniczył w Sesji, tak więc jeżeli Państwo mielibyście jakieś kwestie/tematy do podjęcia lub pytania do przekazania przeze mnie władzom […]

Czytaj dalej..

XXXVI SESJA RADY GMINY

W najbliższy poniedziałek 24 stycznia 2022 roku o godz. 14.00 odbędzie się kolejna Sesja Rady Gminy Jabłonna – w trybie zdalnym. Porządek Obrad: https://jablonna.esesja.pl/posiedzenie/b34de261-f398-4   Treści niektórych projektów uchwał znajdziecie Państwo poniżej, oto ścieżki dostępu (linki): Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 Gminy Jabłonna: https://jablonna.esesja.pl/zalaczniki/165248/uchwalaprojekt2022-01-24-zmiany-w-budzecie_1574468.pdf Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o […]

Czytaj dalej..