HARMONOGRAM ODBIORU ŚMIECI – RAJSZEW

Uprzejmie informuję mieszkańców Rajszewa, że w Gminie został opracowany Harmonogram odbioru odpadów na razie od stycznia do czerwca 2022 roku. Rajszew objęty jest Rejonem nr IX (9). Częstotliwość odbioru odpadów zmieszanych, segregowanych pozostanie na tym samym poziomie. W styczniu 2022 r. odebrane będą choinki (poświąteczne), w kwietniu odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odzież […]

Czytaj dalej..

XXXV SESJA RADY GMINY JABŁONNA

W najbliższy poniedziałek 20 grudnia 2021 roku, odbędzie się kolejna Sesja Rady Gminy Jabłonna – w trybie zdalnym. Podczas Sesji głosowane będą interesujące kwestie, w tym między innymi Uchwały: – w sprawie wysokości diet dla Sołtysów; – w sprawie wysokości diet dla Radnych; Porządek Obrad: http://jablonna.esesja.pl/posiedzenie/e04b7fef-d557-4 Treści ww. uchwał znajdziecie Państwo poniżej, oto ścieżki dostępu […]

Czytaj dalej..

TABLICA Z KRÓTKĄ HISTORIĄ RAJSZEWA

Zgodnie z uchwałą zebrania wiejskiego Sołectwa Rajszew podjętą w dniu 23.09.2020 r., wykonana została – jedna z dwóch – tablica informacyjna dotycząca historii Rajszewa. Zostanie ona ustawiona wkrótce, jak tylko warunki pogodowe pozwolą, w okolicach cmentarza przy ul. Mazowieckiej. Na zdjęciu widać tablicę (o wymiarach 140 cm x 200 cm), natomiast treść na niej (mojego […]

Czytaj dalej..

XXXIV SESJA RADY GMINY JABŁONNA

Dzisiaj 29. Listopada 2021 r. odbyła się kolejna 34. Sesja Rady Gminy, na której omówiono i przegłosowano wszystkie zaplanowane tematy i uchwały ujęte w porządku obrad. W związku z tym, chciałbym poinformować Państwa jedynie o istotnych kwestiach (interesujących nas) omawianych na Sesji, a są to: Powołano, od 1 kwietnia 2022 r., gminną jednostkę organizacyjną pod […]

Czytaj dalej..

SESJA RADY GMINY JABŁONNA – 29.11.2021 godz. 14.00

W najbliższy poniedziałek, w Domu Ogrodnika w Jabłonnie, odbędzie się kolejna XXXIV Sesja Rady Gminy Jabłonna, w trybie stacjonarnym – w której mogą uczestniczyć także mieszkańcy Gminy. Podczas Sesji głosowane będą interesujące kwestie, w tym między innymi Uchwały: – w sprawie przystąpienia Gminy Jabłonna do Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa”; – w sprawie powołania Centrum Usług Wspólnych […]

Czytaj dalej..

XXXIII SESJA RADY GMINY

Dzisiaj 25.10.2021 r. odbyła się kolejna Sesja Rady Gminy, na której omówiono wszystkie zaplanowane tematy ujęte w porządku obrad. W związku z tym, chciałbym poinformować Państwa jedynie o istotnych kwestiach (interesujących nas) omawianych na Sesji, a są to: NOWOZAMONTOWANE METALOWE SŁUPKI WZDŁUŻ ŚCIEŻKI ROWEROWEJ W JABŁONNIE. Na Sesję przybyli mieszkańcy ulicy Modlińskiej w Jabłonnie, którzy […]

Czytaj dalej..

SESJA RADY GMINY JABŁONNA – 25.10.2021 godz. 14.00

W najbliższy poniedziałek, w domu ogrodnika w Jabłonie, odbędzie się kolejna XXXIII Sesja Rady Gminy Jabłonna, w trybie stacjonarnym – w której mogą uczestniczyć mieszkańcy Gminy. Porządek Obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego radnego Rady Gminy Jabłonna. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 5. Podjęcie uchwały w […]

Czytaj dalej..

ZEBRANIE SOŁECKIE – 22.09.2021 R.

Wczoraj w środę (22 września 2021 r.) w Centrum Kultury filia Skierdy odbyło się zebranie sołeckie wsi Rajszew, w którym licznie uczestniczyli mieszkańcy oraz władze Gminy z Wójtem panem Jarosławem Chodorskim, panią Skarbnik Gminy oraz naczelnikami wydziałów UGJ, a także naszymi radnymi. Na zebranie (niestety) nie przybył zaproszony przez mnie przedstawiciel Zarządu Dróg Wojewódzkich, którego […]

Czytaj dalej..

ZEBRANIE WSI RAJSZEW

Szanowni Państwo Zapraszam wszystkich mieszkańców i sympatyków Rajszewa na zebranie wiejskie, które odbędzie się w dniu 22 września (środa) o godzinie 18.00 w Gminnym Centrum Kultury filia Skierdy, ul. Nadwiślańska 1.   Zebranie poświęcone jest podjęcia uchwały w sprawie przeznaczenia środków naszego funduszu sołeckiego na inwestycje i działania w 2022 roku.   Jak co roku […]

Czytaj dalej..