ZGŁOSZENIE ŹRÓDŁA OGRZEWANIA DOMU

W związku coraz to częstszymi zapytaniami, uprzejmie informuję, że mamy obowiązek w terminie do 30 czerwca 2022 roku zgłosić – źródło ciepła, które wykorzystujemy do ogrzewania naszych domów. Zgłosić to można na dwa sposoby: 1. W formie papierowej – wtedy formularz wypełniony wysyłamy listem lub osobiście składamy UGJ. 2. W formie elektronicznej – czyli wypełniony […]

Czytaj dalej..

WODOCIĄG W RAJSZEWIE

Szanowni Mieszkańcy Rajszewa, Dzisiejszego popołudnia (04.04.2022) razem z naszą Radną p. Hanną Grzelak uczestniczyłem w spotkaniu z Prezesem i Przedstawicielami spółki „Eko Jabłonna” budującej sieć wodociągową na terenie naszej Gminy. Na spotkaniu przedstawiono plan projektowanego wodociągu w Rajszewie oraz zapoznano nas z procesem uzyskiwania uzgodnień, pozwoleń i zawieraniu niezbędnych umów z mieszkańcami właścicielami gruntów i […]

Czytaj dalej..

XXXVIII SESJA RADY GMINY – 28.03.2022

Dzisiaj po dwugodzinnych obradach zakończyła się Sesja Rady Gminy Jabłonna, na której omówiono wszystkie zaplanowane tematy ujęte w porządku obrad. Chciałbym więc poinformować Państwa o niektórych kwestiach dotyczących mieszkańców Rajszewa, a są to: Uchwalony został Gminny program osłonowy pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022. Celem programu jest zapewnienie wsparcia na rzecz seniorów w wieku […]

Czytaj dalej..

XXXVIII SESJA RADY GMINY

W najbliższy poniedziałek 28 marca 2022 roku o godz. 14.00 odbędzie się kolejna Sesja Rady Gminy Jabłonna – w Domu Ogrodnika w Jabłonnie ul. Modlińska 102, sala widowiskowa (na parterze). Porządek Obrad: http://jablonna.esesja.pl/posiedzenie/5b6094a4-b1af-4 Jak zawsze, będę uczestniczył w Sesji, tak więc jeżeli Państwo mielibyście jakieś kwestie/tematy do podjęcia lub pytania do przekazania przeze mnie władzom […]

Czytaj dalej..

XXXVI SESJA RADY GMINY

W najbliższy poniedziałek 24 stycznia 2022 roku o godz. 14.00 odbędzie się kolejna Sesja Rady Gminy Jabłonna – w trybie zdalnym. Porządek Obrad: https://jablonna.esesja.pl/posiedzenie/b34de261-f398-4   Treści niektórych projektów uchwał znajdziecie Państwo poniżej, oto ścieżki dostępu (linki): Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 Gminy Jabłonna: https://jablonna.esesja.pl/zalaczniki/165248/uchwalaprojekt2022-01-24-zmiany-w-budzecie_1574468.pdf Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o […]

Czytaj dalej..

HARMONOGRAM ODBIORU ŚMIECI – RAJSZEW

Uprzejmie informuję mieszkańców Rajszewa, że w Gminie został opracowany Harmonogram odbioru odpadów na razie od stycznia do czerwca 2022 roku. Rajszew objęty jest Rejonem nr IX (9). Częstotliwość odbioru odpadów zmieszanych, segregowanych pozostanie na tym samym poziomie. W styczniu 2022 r. odebrane będą choinki (poświąteczne), w kwietniu odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odzież […]

Czytaj dalej..

XXXV SESJA RADY GMINY JABŁONNA

W najbliższy poniedziałek 20 grudnia 2021 roku, odbędzie się kolejna Sesja Rady Gminy Jabłonna – w trybie zdalnym. Podczas Sesji głosowane będą interesujące kwestie, w tym między innymi Uchwały: – w sprawie wysokości diet dla Sołtysów; – w sprawie wysokości diet dla Radnych; Porządek Obrad: http://jablonna.esesja.pl/posiedzenie/e04b7fef-d557-4 Treści ww. uchwał znajdziecie Państwo poniżej, oto ścieżki dostępu […]

Czytaj dalej..

TABLICA Z KRÓTKĄ HISTORIĄ RAJSZEWA

Zgodnie z uchwałą zebrania wiejskiego Sołectwa Rajszew podjętą w dniu 23.09.2020 r., wykonana została – jedna z dwóch – tablica informacyjna dotycząca historii Rajszewa. Zostanie ona ustawiona wkrótce, jak tylko warunki pogodowe pozwolą, w okolicach cmentarza przy ul. Mazowieckiej. Na zdjęciu widać tablicę (o wymiarach 140 cm x 200 cm), natomiast treść na niej (mojego […]

Czytaj dalej..

XXXIV SESJA RADY GMINY JABŁONNA

Dzisiaj 29. Listopada 2021 r. odbyła się kolejna 34. Sesja Rady Gminy, na której omówiono i przegłosowano wszystkie zaplanowane tematy i uchwały ujęte w porządku obrad. W związku z tym, chciałbym poinformować Państwa jedynie o istotnych kwestiach (interesujących nas) omawianych na Sesji, a są to: Powołano, od 1 kwietnia 2022 r., gminną jednostkę organizacyjną pod […]

Czytaj dalej..