SESJA RADY GMINY JABŁONNA – 25.10.2021 godz. 14.00

W najbliższy poniedziałek, w domu ogrodnika w Jabłonie, odbędzie się kolejna XXXIII Sesja Rady Gminy Jabłonna, w trybie stacjonarnym – w której mogą uczestniczyć mieszkańcy Gminy. Porządek Obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego radnego Rady Gminy Jabłonna. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 5. Podjęcie uchwały w […]

Czytaj dalej..

ZEBRANIE SOŁECKIE – 22.09.2021 R.

Wczoraj w środę (22 września 2021 r.) w Centrum Kultury filia Skierdy odbyło się zebranie sołeckie wsi Rajszew, w którym licznie uczestniczyli mieszkańcy oraz władze Gminy z Wójtem panem Jarosławem Chodorskim, panią Skarbnik Gminy oraz naczelnikami wydziałów UGJ, a także naszymi radnymi. Na zebranie (niestety) nie przybył zaproszony przez mnie przedstawiciel Zarządu Dróg Wojewódzkich, którego […]

Czytaj dalej..

ZEBRANIE WSI RAJSZEW

Szanowni Państwo Zapraszam wszystkich mieszkańców i sympatyków Rajszewa na zebranie wiejskie, które odbędzie się w dniu 22 września (środa) o godzinie 18.00 w Gminnym Centrum Kultury filia Skierdy, ul. Nadwiślańska 1.   Zebranie poświęcone jest podjęcia uchwały w sprawie przeznaczenia środków naszego funduszu sołeckiego na inwestycje i działania w 2022 roku.   Jak co roku […]

Czytaj dalej..

ZEBRANIE WIEJSKIE RAJSZEWA

Sołtys oraz Rada Sołecka wsi Rajszew zapraszają mieszkańców na zebranie sołeckie, które odbędzie się 22 września 2021 o godz. 18.00 w filii Gminnego Centrum Kultury w Skierdach, ul. Nadwiślańska 1. Przedmiotem zebrania będzie omówienie budżetu na rok 2022 i „wybór” oraz przegłosowanie zadań do realizacji z funduszu sołeckiego w 2022 roku. Dalsze szczegóły dotyczące m.in. […]

Czytaj dalej..

WYCIECZKA DO KAZIMIERZA DOLNEGO

W nawiązaniu do kwestii organizacji wycieczki mieszkańców Rajszewa i Skierd do Kazimierza Dolnego uprzejmie informuję, że na ostatnim spotkaniu z Panią Teresą Młynarek – Sołtys Skierd oraz naszą radną Panią Hanną Grzelak ustaliliśmy: 1. Termin wycieczki SOBOTA 2 października. Wyjazd ok. 7.00 rano a powrót w godzinach wieczornych (raczej późniejszych). Proszę sobie już dzisiaj zarezerwować […]

Czytaj dalej..

WNIOSEK O ZWIĘKSZENIE BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE RAJSZEWA

W nawiązaniu do próśb a zarazem propozycji mieszkańców czuję się w obowiązku poinformować Państwa, że właśnie mijają dwa tygodnie jak skierowałem wniosek do Urzędu Gminy Jabłonna (UGJ) z prośbą o realizację przedsięwzięć, które wpłyną na nasze bezpieczeństwo na drogach i ulicach Rajszewa. Przedwczoraj rozmawiałem z naczelnikiem Wydziału Gospodarki Komunalnej (WGK) UGJ, który otrzymał od Wójta […]

Czytaj dalej..

XXX SESJA RADY GMINY JABŁONNA

Dzisiaj 28 czerwca 2021 r. odbyła się w trybie zdalnym XXX Sesja Rady Gminy Jabłonna, na której omówiono i przedyskutowano tematy ujęte w porządku obrad. Na początku sesji Wójt Gminy p. Jarosław Chodorski przedstawił „Raport o stanie Gminy Jabłonna za 2020 rok”, a następnie odbyła się nad raportem debata, po której podjęto uchwałę w sprawie […]

Czytaj dalej..