XLI SESJA RADY GMINY

Aktualności Ważne informacje sołeckie

W miniony poniedziałek (30.06.2022) odbyła się kolejna, 41-sza już w tej kadencji – Sesja Rady Gminy Jabłonna, na której omówiono wszystkie zaplanowane tematy i dodatkowy punkt 17 ujęte w porządku obrad: https://jablonna.esesja.pl/posiedzenie/67bf9447-42ab-4

Chciałbym więc poinformować a w zasadzie zwrócić uwagę Państwa na kwestie dotyczących mieszkańców Rajszewa:

  1. Uchwała w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jabłonna: https://jablonna.esesja.pl/zalaczniki/183584/proj-uchwaly-regulamin-utrzymania-czystosci-i-porzadku_1757959.pdf

 

  1. Uchwała w sprawie w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów: https://jablonna.esesja.pl/zalaczniki/183584/proj-uchwaly-szczegolowy-sposob-i-zakres-swiadczenia-uslug-w-zakresie-odbioru-odpadow-komunalnych-od-wlascicieli-nieruchomosci-itd_1758181.pdf

W tym punkcie – na moje pytanie o wysokość opat za odpady komunalne, Wójt Naszej Gminy p. Jarosław Chodorski odpowiedział, że „aktualnie została zawarta nowa umowa na najbliższe 2 lata i nie przewiduje ona podwyżek opłat, tak więc wysokość pozostaje na obecnym poziomie”.

 

  1. Na zakończenie obrad Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie z działalności, w którym zostały ujęte dwie kwestie dotyczące Rajszewa, a mianowicie:

–  wykonanie projektu przebudowy drogi ul. Golfowej w Rajszewie związanej z budową ścieżki pieszo-rowerowej;

– ponownie ogłoszono postępowanie na wyłonienie Wykonawcy projektu urządzeń bezpieczeństwa na DW 630. Dotyczy to – jak wyjaśnił Wójt – zwiększenia bezpieczeństwa między innymi na skrzyżowaniu ul. Modlińskiej z ul. Golfową (sprawa ciągnie się już kolejny rok). Na to zadanie to wyasygnowaliśmy środki finansowe z funduszu sołeckiego Rajszewa.

 

  1. Jednocześnie, w związku z tym, że nie było nic w sprawozdaniu Wójta o innych zadaniach, na które przeznaczyliśmy cześć naszego funduszu Sołeckiego w tym roku zapytałem więc o nie tj. o budowę oświetlenia ul. Mazowieckiej od numeru 2 do numeru 4 oraz projekt oświetlenia ulic Storczykowej i Fiołkowej?

Otrzymałem odpowiedź od Wójta p. Jarosława Chodorskiego, że:

– w sprawie budowy oświetlenia początku Mazowieckiej będzie prowadzone niebawem postępowanie przetargowe w ramach jednego projektu obejmującego jeszcze inne budowy tego typu;

– w sprawie projektów oświetlenia ulic Storczykowej i Fiołkowej, to już wkrótce zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej.

 

  1. Ponadto, w trakcie dyskusji zgłosiłem jeszcze nw. kwestie przekazywane do mnie przez mieszkańców, a mianowicie:

– skargi na firmę odbierającą odpady komunalne, która nie zawsze pozostawia taką samą liczbę worków jaką zabiera z odpadami;

– prośby mieszkańców o możliwość pobierania worków na śmieci także w budynku przy ul. Zegrzyńskiej 1, a nie tylko w PSZOK. Jest to spowodowane tym, że część mieszkańców porusza się tylko i wyłącznie środkami komunikacji publicznej. W związku z tym dotarcie do PSZOK stanowi dla nich spory problem, zwłaszcza dla tych starszych wiekiem.

Kolejna Sesja Rady Gminy Jabłonna planowana jest przed wakacjami w dniu 27.06.2022 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *