XXIV SESJA RADY GMINY

Aktualności Wydarzenia

W dniu dzisiejszym 21.12.2020 r. w godz. 14.00 do 17.35 w trybie zdalnym odbyła się ostatnia w tym roku XXIV sesja Rady Gminy Jabłonna, zgodnie porządkiem obrad: http://jablonna.esesja.pl/posiedzenie/36ab41fb-5db3-4

W związku z tym, do kwestii poruszanych na Sesji, interesujących nas mieszkańców Rajszewa należały:

  1. Wójt poinformował o zrealizowanych inwestycjach na terenie naszej Gminy, w tym o wykonaniu nakładek ulic w Rajszewie na ul. Lawendowej i części ulicy Malwowej. Zaplanowane na ten rok oświetlenie ulicy Różanej, najprawdopodobniej zostanie rozpoczęte w tym roku, ale zakończone w roku następnym 2021.
  2. Wójt poinformował także, że zostały przeprowadzone konsultacje na terenie naszej Gminy w sprawie planowanego przebiegu linii kolejowej przez gminę Jabłonna, w których mieszkańcy wypowiedzieli jest jednoznacznie i zdecydowanie przeciwko temu projektowi szczególnie wariantowi nr 3. Ponadto, także Gminy Wieliszew i Legionowo negatywnie odnieśli się do projektowanych wariantów linii kolejowej.
  3. Remont wałów przeciwpowodziowych:
    Na pytanie Radnego p. Mirosława Urbańskiego jak wygląda sytuacja z remontem wałów naszych ppow odpowiedział drugi Radny p. Artur Szymkowski, który brał udział w spotkaniach dotyczących przedmiotowej sprawy i powiedział, że obecnie jest wykonany roboczy projekt remontu wałów przeciwpowodziowych na odcinku Tarchomin-Nowy Dwór Mazowiecki.
    Stwierdził, że zgodnie z informacją przekazaną przez przedstawicieli Przedsiębiorstwa Wody Polskie, aktualnie posiadane środki finansowe Wód Polskich zostały przekierowane na usunięcie awarii warszawskiej linii przesyłowej ścieków do oczyszczali Czajka, tym samym (jak zrozumiałem) prace projektowe i organizacyjne w zakresie remontu wałów ppow zostały tymczasowo wstrzymane. Jednakże przewiduje się, że na koniec roku 2021 Wody Polskie przedstawią terminarz dalszych prac i najprawdopodobniej na koniec 2021 roku rozpocznie się remont naszych wiślanych wałów przeciwpowodziowych.
  4. Na zakończenie Przewodniczący Rady Gminy odczytał przesłane zapytania przez mieszkańców, w tym m.in. pytanie dotyczące wysokości przyznanych premii pracownikom Urzędu Gminy Jabłonna oraz Wójtowi, Vice Wójtowi, Sekretarzowi i Skarbnikowi Gminy. Wójt odpowiadając na to pytanie powiedział, że udzieli stosownej odpowiedzi w ustawowym terminie 14 dni.

Na zakończenie, w imieniu mieszkańców Rajszewa, podziękowałem między innymi za współpracę pracownikom Urzędu szczególnie Wydziałowi Gospodarki Komunalnej, Wydziałowi Inwestycji, Wydziałowi Ochrony Środowiska oraz Pani Skarbnik i jej zespołowi, za współpracę i realizację inwestycji na terenie naszej wsi – życząc jednocześnie wszystkim uczestnikom Sesji Wesołych i Rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *