WODOCIĄG W RAJSZEWIE

Aktualności Ważne informacje sołeckie

Szanowni Mieszkańcy Rajszewa,

Dzisiejszego popołudnia (04.04.2022) razem z naszą Radną p. Hanną Grzelak uczestniczyłem w spotkaniu z Prezesem i Przedstawicielami spółki „Eko Jabłonna” budującej sieć wodociągową na terenie naszej Gminy.

Na spotkaniu przedstawiono plan projektowanego wodociągu w Rajszewie oraz zapoznano nas z procesem uzyskiwania uzgodnień, pozwoleń i zawieraniu niezbędnych umów z mieszkańcami właścicielami gruntów i dróg prywatnych.

Nie ukrywam, że podczas spotkania Prezes spółki p. Paweł Turkot poprosił nas o wsparcie w kwestii składania zgód przez mieszkańców na przeprowadzenie wodociągu w drogach prywatnych w Rajszewie.

W związku z tym mam OGROMNĄ prośbę do mieszkańców, którzy otrzymali umowy o ich wypełnienie i dostarczenie do biura Eko Jabłonna, przy ul. Zegrzyńskiej 1, lokal 10 (wejście od strony ul. Modlińskiej na przeciw Kościoła).

Dostarczenie tychże dokumentów jest niezbędne do przeprowadzenia wodociągu przez tereny wskazane w dokumentach.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że niewyrażenie zgody przez jednego mieszkańca danej ulicy/osiedla może spowodować niewykonanie wodociągu.

Także, aby przeprowadzić wodociąg przez ulicę/osiedle wymagane jest wyrażenie zgód przez 100 % mieszkańców.

W dalszej kolejności już – doprowadzenie wody do posesji będzie indywidualną sprawą każdego z nas i na nasz koszt – nie ma przymusu podłączenia się do wodociągu.

Zapewniono mnie także, że wodociąg nie wyklucza posiadania własnego ujęcia (studni) do celów gospodarczych czy też podlewania ogrodu.

Ważne jest również to (jak nas zapewniono), że po wybudowaniu wodociągu nawierzchnia drogi/ulicy zostanie przywrócona do pierwotnego stanu.

 

I coś do poczytania o wodociągach (zachęcam):

https://www.facebook.com/128718885291977/photos/a.223598752470656/462083755288820/

https://www.facebook.com/128718885291977/photos/a.223598752470656/474665770697285

https://www.facebook.com/128718885291977/photos/a.223598752470656/477180103779185/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *