ULICA MODLIŃSKA = DROGA WOJEWÓDZKA 630

Aktualności Wydarzenia
W związku z częstymi pytania Państwa, pragnę się podzielić zaistniałą sytuacją dotyczącą naszej ulicy Modlińskiej.
 
Ponad miesiąc temu (14.09.2021 r.) wysłałem zapytanie i zaproszenie na nasze zebranie sołeckie przedstawiciela Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich (MZDW) – zarządcy drogi wojewódzkiej nr 630, czyli ul. Modlińskiej. Niestety nikt nie przybył oraz nie otrzymałem żadnej informacji czy też odpowiedzi na mojego maila.
 
Wystosowałem więc kolejnego maila do MZDW (26.09.2021r.), na którego już otrzymałem odpowiedź z Zarządu Dróg Wojewódzkich (4.10.2021 r.), a zasadnicze jego treści adresowane do mnie – cytuję poniżej:
1) „w sprawie udzielenia informacji z zakresu zarządzania i utrzymania drogi wojewódzkiej nr 630, należy wystąpić ze stosownym wnioskiem do rzecznika prasowego Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie”;
2) „zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii pracownicy MZDW w Warszawie w ograniczonym stopniu uczestniczą w spotkaniach w celu zminimalizowania przenoszenia wirusa SARS-CoV-2”;
3) „ponadto informuję, że pracownicy MZDW posiadają normowany czas pracy w godzinach 7.00 – 15.00”;
4) „charakter pracy obwodu drogowego polega na wykonywaniu obowiązków służbowych w terenie, dlatego może być ograniczony kontakt telefoniczny. W sprawach pilnych niecierpiących zwłoki, należy udać się do siedziby Obwodu Drogowego w Nowym Dworze Mazowieckim, zlokalizowanym przy ulicy Sportowa 62 po wcześniejszym kontakcie telefonicznym w celu ustalenia godziny spotkania lub umówić się drogą elektroniczną”.
 
W związku z powyższym mam zamiar skierować kolejnego maila tym razem do Rzecznika prasowego Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie.
Celem moich działań jest uzyskanie odpowiedzi na pytania poniżej i spowodowanie przywrócenia należytego stanu technicznego drogi oraz zwiększenie na niej bezpieczeństwa oraz spowodowanie stosownych rozwiązań systemowych w zakresie utrzyma drogi w okresie letnim i zimowym.
 
Moje pytania dla drogowców-fachowców nie powinny być trudne czy skomplikowane, a dotyczą one:
– stanu drogi i czemu mają służyć ułożone w ubiegłym roku „asfaltowe łaty”, które spowodowały dużo problemów w ub. roku w momencie ich kładzenia, ponadto aktualnie wykruszają się ?
– kiedy planowany jest remont (naprawa) nawierzchni drogowej i w jakim zakresie ?
– czy zamierza się przeprowadzenie inwestycji drogowych celem zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników drogi (kierowców, pieszych, rowerzystów) w kontekście regulacji prędkości pojazdów, na przejściach dla pieszych, zdarzeń z udziałem zwierząt dzikich przekraczających jezdnię w Rajszewskim lesie ?
– czy i kiedy planowany jest remont chodnika dla pieszych na odcinku Rajszew – Nowy Dwór Mazowiecki ?
– jaki jest system oczyszczania poboczy i strzyżenia traw w okresie letnim oraz odśnieżania drogi w okresie zimowym (częstotliwość i czy jest to planowe czy na wezwanie), a także oczyszczanie chodnika z chwastów ?
 
Jeżeli macie Państwo inne dodatkowe kwestie – to bardzo proszę o wpisanie w komentarzach, które umieszczę w moim mailu do MZDW.
 
Mam nadzieję, że tym razem uzyskamy satysfakcjonującą odpowiedź, o czym Państwa natychmiast powiadomię.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *