XXXVIII SESJA RADY GMINY – 28.03.2022

Aktualności Ważne informacje sołeckie

Dzisiaj po dwugodzinnych obradach zakończyła się Sesja Rady Gminy Jabłonna, na której omówiono wszystkie zaplanowane tematy ujęte w porządku obrad.

Chciałbym więc poinformować Państwa o niektórych kwestiach dotyczących mieszkańców Rajszewa, a są to:

  1. Uchwalony został Gminny program osłonowy pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.

Celem programu jest zapewnienie wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej, a adresowany do osób z terenu Gminy Jabłonna, które mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Osoby takie będą mogły się zgłaszać lub będzie można zgłaszać na numery telefonów: 22-505-11-11, 22-506-61-70 lub 22-506-61-73.

Szczegółowy program można pobrać ze strony UGJ pod adresem: http://jablonna.esesja.pl/zalaczniki/173554/projekt-uchwaly-program-oslonowy-korpus-wsparcia-seniorow_1660096.pdf

 

  1. Uchwalona została uchwała w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jabłonna w 2022 roku”.

Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie naszej Gminy oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi, w szczególności psami i kotami wolno żyjącymi oraz zwierzętami gospodarskimi. Działalna w tym zakresie obejmować będą między innymi: odławianie bezdomnych zwierząt, znakowanie (nieodpłatne), dokarmianie kotów wolno żyjących, kastracja, sterylizacja, opieka weterynaryjna, edukacja.

Moim zdaniem – bardzo dobra uchwała – oraz dodam od siebie, że każdego roku przybywa w Polsce około 100 tysięcy bezdomnych zwierząt (psów).

Ponadto z informacji jakie uzyskałem na ostatnim szkoleniu sołtysów, w którym uczestniczyłem tydzień temu, to nasza Gmina wydała w poprzednich latach na ten cel: 2018 r. – 61.780 zł; 2019 r. – 81.000 zł; 2020 r. 71.426 zł.

Szczegółowy program można pobrać ze strony UGJ pod adresem: http://jablonna.esesja.pl/zalaczniki/173554/projekt-uchwaly-program-bezdomnosci-zwierzat_1660136.pdf

 

  1. Jak poinformował nas Wójt aktualnie na terenie Gminy przebywa ponad 500 osób uchodźców z Ukrainy. Realizowane jest przyjmowanie kolejnych uchodźców (obecnie na hali sportowej OSIR znajduje się 60 osób). Napływa ciągła pomoc mieszkańców za Wójt p. Jarosław Chodorski serdecznie podziękował mieszkańcom za ogromne wsparcie i zaangażowanie oraz jak się wyraził „Podziękowania za Wielkie Serca mieszkańców gminy Jabłonna”

 

  1. Wójt odniósł się także do „kolejek” i oczekujących na nadanie numeru PESEL dla uchodźców. Poinformował, że szybkość wydawania PESEL uzależniona jest od możliwości urządzeń jakie Gmina posiada mających dostęp do ogólnopolskiej bazy danych. Aktualnie Gmina posiada 2 urządzenia i osoby upoważnione do ich obsługi. Możliwość każdego z urządzeń to 30 numerów PESEL dziennie, tak więc możliwości dzienne Gminy to wydanie 60 numerów PESEL.

 

Wójt ponadto powiedział, że – celem zwiększenia przepustowości – Gmina zamówiła i czeka na kolejne dodatkowe urządzenie, co na pewno przyśpieszy wydawanie numerów PESEL.

 

  1. W punkcie wolne wnioski poinformowałem, że u nas w GCK Skierdy codziennie od 12.00 funkcjonuje świetlica dla dzieci z Ukrainy prowadzona przez panią Kierownik Edytę oraz 3 x w tygodnie prowadzone są lekcje nauki języka polskiego dla dorosłych uchodźców z Ukrainy przez panią Agnieszkę. Ponadto, po rozmowie z kierownikem KS Wisła Jabłonna poinformowałem, że młodzież ukraińska chcąca grać w piłkę nożną jest zaproszona na treningi piłkarskie 3 x w tygodniu odbywające się na Orliku w Jabłonnie.

 

  1. W swoim sprawozdaniu pan Wójt poinformował, o realizacji inwestycji na terenie Gminy, wśród których dotyczące Rajszewa to aktualnie realizacja projektu przebudowy ul. Golfowej oraz budowa oświetlenia ścieżki rowerowej przez las wzdłuż ul. Modlińskiej, celem podniesie bezpieczeństwa.

 

  1. Na zakończenie Sesji, Przewodniczący Rady Gminy wyraził szacunek dla wszystkich osób pomagających uchodźcom oraz przekazał serdeczne podziękowania dla wszystkich mieszkańców za to uczynili i czynią.

 

  1. Po zakończeniu Sesji, rozmawiałem z:

– Naczelnikiem Wydziału Gospodarki Komunalnej w sprawie kruszywowania i utwardzania dróg w naszej wsi. Umówiliśmy się na rekonesans w terenie (objazd) i ustalenia dotyczące zakresu robót;

– Prezesem spółki Eko-Jabłonna i uzgodniliśmy kolejne spotkanie w dniu 4 kwietnia o godz. 16.30 w siedzibie Spółki – przy udziale naszej Radnej – na temat budowy wodociągu w Rajszewie. Sprawy wodociągu wyglądają całkiem ciekawie i obiecująco, a o przebiegu naszego spotkania i ustaleniach – oczywiście natychmiast Państwa poinformuję. Łącznie sieć wodociągowa na terenie Rajszewa będzie liczyła 9 km.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *