XXVIII SESJA RADY GMINY JABŁONNA

Aktualności Ważne informacje sołeckie
W poniedziałek (26 kwietnia o godz. 14.00) odbędzie się kolejna sesja Rady Gminy Jabłonna.
Sesja odbędzie się w trybie zdalnym.
W związku z tym mieszkańcy mogą przedstawiać sprawy które chcieliby przedstawić na sesji, przesyłając ich treść na adres biura RG: rada@jablonna.pl – najpóźniej do godz. 12.00 w poniedziałek 26 kwietnia tj. w dniu rozpoczęcia Sesji.
Na zakończenie sesji, w punkcie „Wolne wnioski i informacje” zwykle Przewodniczący Rady Gminy odczytuje otrzymane zapytania i zostają udzielane odpowiedzi na nie przez Wójta lub inne upoważnione osoby funkcyjne naszej Gminy.
Porządek obrad obejmuje:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2021 – 2039.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 Gminy Jabłonna.
6. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym prawa własności nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 1248 we wsi Chotomów.
7. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym prawa własności nieruchomości stanowiącej działki ewidencyjne nr 50/31, nr 51/30 położonej we wsi Jabłonna.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka oraz dodatkowej opłaty za wydłużony wymiar opieki nad dzieckiem i maksymalnej wysokości opłat za wyżywienie dziecka w Gminnym Żłobku w Chotomowie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wspólnej obsługi jednostek budżetowych Gminy Jabłonna.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wydzielenia z sołectwa Jabłonna i utworzenia jednostki pomocniczej Gminy Jabłonna o nazwie Jabłonna Las.
11. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracy w okresie między sesjami.
12. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
13. Interpelacje i zapytania radnych.
14. Wolne wnioski i informacje.
15. Zamknięcie sesji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *