SESJA RADY GMINY JABŁONNA

Aktualności Wydarzenia

W dniu 28.09.2020 r. o godz. 14.00 (najbliższy poniedziałek) odbędzie się kolejna XXI Sesja Rady Gminy Jabłonna, w której mogą uczestniczyć nasi mieszkańcy osobiście lub poprzez Internet wykorzystując link: http://jablonna.esesja.pl/posiedzenie/ce0fcfcf-d1fb-4

Porządek posiedzenia obejmuje:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Gminy.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wykonania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/253/2020 Rady Gminy Jabłonna z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie przepisów porządkowych regulujących przewóz osób i bagażu taksówkami osobowymi na terenie Gminy Jabłonna.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowodworskiemu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2020- 2039.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 Gminy Jabłonna.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów sportowych na terenie gminy Jabłonna.
10. Podjęcie uchwały w sprawie opinii dotyczącej pozbawienia charakteru ochronnego lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa położonego na działce ew. nr 2327/2 w obrębie 1-Jabłonna w gminie Jabłonna.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania w ramach odszkodowania nieruchomości zamiennej położonej w Jabłonnie.
12. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia prawa własności działek ewidencyjnych nr 387/13, 396/7, 399/15, 399/16, 401/14, 405/5 położonych we wsi Jabłonna.
13. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonnie.
14. Sprawozdania i informacje:
1) Informacja Wójta o pracy w okresie między sesjami.
2) Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
15. Interpelacje i zapytania radnych.
16. Wolne wnioski i informacje.
17. Zamknięcie sesji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *