ZEBRANIE SOŁECKIE RAJSZEWA – 23.09.2020.

Aktualności Ważne informacje sołeckie

Szanowni Państwo,

Wczoraj w środę (23 września) na terenie nowo-otwartego Przedszkola „Kuźnia Talentów” w Rajszewie odbyło się zebranie sołeckie wsi Rajszew, w którym licznie uczestniczyli mieszkańcy oraz władze Gminy z Wójtem p. Jarosławem Chodorskim, Vicewójtem, panią Skarbnik Gminy, przedstawicielką Wydziału Inwestycji UGJ oraz naszymi radnymi. Na zebranie przybył także nasz dzielnicowy pan aspirant Sławomir Wiśniewski. Uczestniczyła też w zebraniu dotychczasowa świetlicowa z GCK Skierdy p. Monika, która zorganizowała, urządziła wspaniałą świetlicę dla naszych dzieci, następnie w której prowadziła Akcję Lato w podczas minionych wakacji (lipiec/sierpień).

Na zebraniu przy dużej frekwencji od godz. 18.30 do 22.00 omówiono:
– stan realizacji funduszu sołeckiego zaplanowanego na 2020 r.;
– podjęto uchwałę w sprawie zmiany uchwały z dnia 11.09.2019 r. w części dotyczącej projektu i budowy dwóch przystanków autobusowych na terenie Rajszewa;
– podjęto uchwałę o przeznaczeniu funduszu sołeckiego w 2021 r. w wysokości 47.120,57 zł;
– uzgodniono przedsięwzięcia do ujęcia w budżecie Gminy na 2021 r.;
– przedyskutowano sprawy bieżące i kwestie nurtujące mieszkańców.

W roku bieżącym na terenie naszej wsi zostaną zrealizowane nw. przedsięwzięcia, na które w ubiegłym roku przeznaczono fundusz sołecki w wysokości 39.950 zł:
1. Budowa oświetlenia ul. Różanej.
2. Budowa nawierzchni utwardzonej (z kostki) ul. Lawendowej.
3. Budowa nawierzchni utwardzonej (asfalt) ul. Malwowej, na odcinku od ul. Mazowieckiej do ul. Polnej.

Nie zrealizowane, ze względu na bardzo wysokie koszty przedsięwzięcia, zostanie zadanie pn. „Wykonanie projektu i budowa dwóch przystanków autobusowych na ul. Modlińskiej pomiędzy ul. Malwową a ul. Chabrową. Na zadanie to przeznaczono z funduszu sołeckiego 5000 zł. W związku z tym podjęto uchwałę o przesunięciu środków na inne zadanie pn. „Zakup i ustawienie ławek i koszy na terenie wsi Rajszew wzdłuż ulicy Mazowieckiej i ul. Golfowej”.

4. Ponadto na terenie Rajszewa, z budżetu Gminy w tym roku wykonano:
– ścieżkę rowerową z Rajszewa do Jabłonny;
– usunięto większość uschniętych drzew wzdłuż ulicy Modlińskiej;
– ustawiono znaki drogowe ograniczenia prędkości na ul. Jaśminowej i ul. Polnej;
– utwardzono i kruszywowano ulice: Kalinowa, Fiołkowa, Malwowa, Chabrowa, Konwaliowa, Różana;
– planowane jest ustawienie lustra na ulicy Mazowieckiej oraz podłączenie gazu do budynku Nadzorcówka.

W zasadniczej części zebrania przedyskutowano, przegłosowano i tym samym podjęto uchwałę o przeznaczeniu środków funduszu sołeckiego na inwestycje w 2021 roku:
1. Projekt chodnika wzdłuż ul. Golfowej na odcinku od ul. Modlińskiej do ul. Mazowieckiej – 20.000 zł.
2. Modernizacja skrzyżowania ul. Modlińskiej i ul. Golfowej – 15.000 zł
(celem poprawy bezpieczeństwa na przejeździe rowerowym i przejściu dla pieszych).
3. Wykonanie i ustawienie dwóch tablic informacyjnych: jedna z planem miejscowości, druga z historią Rajszewa – 5.000 zł (szczegóły zostaną ustalone w trakcie realizacji).
4. Pobudzenie aktywności obywatelskiej i upowszechnianie idei samorządowej – 7.120,57 zł

Nie uzyskał większości głosów, ponownie zgłoszony, wniosek o przeznaczeniu środków funduszu sołeckiego na budowę dwóch dodatkowych przystanków autobusowych na ulicy Modlińskiej pomiędzy ul. Malwową a ul. Chabrową.

Na podkreślenie zasługuje fakt, iż Wiceprzewodnicząca Rady Gminy nasza radna p. Joanna Doktor, która aktywne uczestniczyła w zebraniu przekazując bardzo trafne spostrzeżenia i merytoryczne opinie poinformowała nas m.in., że prowadzone są aktualnie prace koncepcyjne celem pozyskania terenu i środków na budowę w przyszłości szkoły na terenie Wsi Zachodnich. Ponadto powiedziała, że razem z „7 Sołtysami (7S)” zamierzamy zorganizować „Wieczór Seniora” w grudniu br.

Po głosowaniach przedyskutowano i podjęto decyzję o przesłaniu wniosku do UGJ o umieszczeniu w budżecie Gminy dodatkowych nw. zadań:
1. Uregulowanie statusu dróg na terenie Rajszewa.
2. Ustawianie drążków na terenie GCK Skierdy.
3. Ustawianie wiaty przystankowej na ul. Modlińskiej „Nadzorcówka”.
4. Połączenie drogi Rajszewskiej z ulicą Żeligowskiego w Chotomowie.
5. Ustawienie stojaków na rowery przy skrzyżowaniu ul. Modlińska – ul. Golfowa.
6. Projekt i wykonanie oświetlenia ul. Fiołkowej.
7. Projekt i wykonanie oświetlenia ul. Storczykowej.
8. Nasadzenia drzewek wzdłuż ul. Modlińskiej w miejsce usuniętych sosen.
9. Ustawianie znaków drogowych ograniczających prędkość na ul. Wiosennej.
10. Utwardzenie części ul. Golfowej od ul. Mazowieckiej w kierunku do Pól Golfowych (położenie asfaltu na odcinku 200 m).

W trakcie całego zebrania trwała bardzo ożywiona dyskusja, w której aktywnie uczestniczył także nasz Wójt odpowiadając na wiele niełatwych kwestii.

Reasumując, chcę bardzo serdecznie podziękować wszystkim przybyłym na zebranie, za owocną dyskusję i konstruktywne wnioski.

Teraz już reszta należy do mnie i Rady Sołeckiej tj. przygotowanie odpowiednich wniosków i przekazanie ich do UGJ, a następnie monitorowanie ich realizacji.

Szczegóły dotyczące naszego wczorajszego spotkania i ustaleń na nim podjętych, znajdziecie Państwo już wkrótce w Protokole z zebrania, który umieszczę na naszej stronie internetowej www.rajszew.com.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *