POJAZD UPRZYWILEJOWANY W AKCJI

Aktualności Edukacja

A PO CO SIĘ TAK ŚPIESZYCIE ?

Krzyknął do jadących na sygnale strażaków jeden z kierowców…

W miniony wtorek 27.10.2020 r. wybuchł u nas we Wsiach Zachodnich pożar. Palił się zakład pracy i cały tam zgromadzony dobytek. Straty ogromne, ludzie zostali bez pracy.

Nasi dzielni strażacy z OSP z Chotomowa będący w akcji – jadąc na sygnale do pożaru w Bożej Woli (szczerze mówiąc) nie mieli łatwo w czasie przejazdu.

Oto co Oni sami piszą na swoim FB: https://www.facebook.com/OSPCHOTOMOW/posts/2038939542909777

Szanowni Państwo,
Nie wchodzą w szczegóły sytuacji, proszę abyśmy widząc pojazd na sygnale ustępowali pierwszeństwa przejazdu.

Pojazd na sygnale według obowiązującego prawa w Polsce to „Pojazd Uprzywilejowany”. Być może nie wszyscy jednak wiedzą jak taki pojazd powinien być oznakowany i jakie ma prawa na drodze.

Zgodnie z definicją zawartą w artykule 53 „Prawo o Ruchu Drogowym” pojazd uprzywilejowany to „pojazd wysyłający sygnały świetlne w postaci niebieskich świateł błyskowych i jednocześnie sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie, jadący z włączonymi światłami mijania lub drogowymi”.

Pojazdem uprzywilejowanym w ruchu drogowym może być pojazd samochodowy:

 1. Straży Pożarnej.
 2. Ratownictwa Medycznego (pogotowie ratunkowe czyli Ambulans).
 3. Policji.
 4. Ratownictwa Chemicznego.
 5. Straży Granicznej.
 6. Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
 7. Agencji Wywiadu.
 8. Centralnego Biura Antykorupcyjnego.
 9. Służby Kontrwywiadu Wojskowego.
 10. Służby Wywiadu Wojskowego.
 11. Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (np. Patrol Rozminowania).
 12. Służby Więziennej.
 13. Biura Ochrony Rządu.
 14. Kontroli Skarbowej.
 15. Służby Celnej.
 16. Straży Gminnych (Straży Miejskich).
 17. Ratownictwa Górskiego.
 18. Służby Parku Narodowego.
 19. Ratownictwa Wodnego.
 20. Inspekcji Transportu Drogowego.

Kierujący pojazdem uprzywilejowanym może, pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności, nie stosować się do przepisów o ruchu drogowym, gdy uczestniczy:

–  w akcji związanej z ratowaniem życia, zdrowia ludzkiego lub mienia albo koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa lub porządku publicznego albo

–   w przejeździe kolumny pojazdów uprzywilejowanych,

–   w wykonywaniu zadań związanych bezpośrednio z zapewnieniem bezpieczeństwa osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, którym na mocy odrębnych przepisów przysługuje ochrona.

W praktyce oznacza to, że w takiej sytuacji kierującego takim pojazdem nie obowiązują między innymi ograniczenia prędkości, może wjechać „pod prąd”, wyprzedzać w miejscach gdzie obowiązuje taki zakaz, czy wjechać na skrzyżowanie na czerwonym świetle.

 Jak powinni zachować się inni uczestnicy ruchu drogowego?

Z kodeksu drogowego wynika, że uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są zobowiązani ułatwić przejazd pojazdu uprzywilejowanego, w szczególności przez niezwłoczne usunięcie się z jego drogi, w razie potrzeby zatrzymania się. Kierowcy muszą także pamiętać, o zakazie wyprzedzania pojazdu uprzywilejowanego w obszarze zabudowanym.

Niedopuszczalne jest również wjeżdżanie na skrzyżowanie, kiedy nie ma na nim miejsca do kontynuowania jazdy, gdyż może to utrudnić przejazd np. karetce.

Niezastosowanie się do tego nakazu grozi mandatem w wysokości 300 złotych oraz pięcioma punktami karnymi.

Sposób, w jaki należy ustępować pierwszeństwa, jest uzależniony od sytuacji. Czasem wystarczy trzymanie się krawędzi drogi, w innych sytuacjach należy wykorzystać zatoki przystankowe czy pobocza. Policja nie ma prawa ukarać kierowcy, który ustępując np. karetce, złamie przepisy.

Obowiązek ustąpienia pierwszeństwa pojazdom uprzywilejowanym dotyczy również pieszych i rowerzystów. Nie wolno przechodzić przez przejście dla pieszych wtedy, kiedy nadjeżdża np. radiowóz na sygnale.

Korytarz ratunkowy jest przeznaczony dla karetek. Nie blokuj go, bo sam możesz kiedyś potrzebować pomocy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *