XXXIII SESJA RADY GMINY

Aktualności Ważne informacje sołeckie

Dzisiaj 25.10.2021 r. odbyła się kolejna Sesja Rady Gminy, na której omówiono wszystkie zaplanowane tematy ujęte w porządku obrad.

W związku z tym, chciałbym poinformować Państwa jedynie o istotnych kwestiach (interesujących nas) omawianych na Sesji, a są to:

  1. NOWOZAMONTOWANE METALOWE SŁUPKI WZDŁUŻ ŚCIEŻKI ROWEROWEJ W JABŁONNIE.

Na Sesję przybyli mieszkańcy ulicy Modlińskiej w Jabłonnie, którzy zakwestionowali ustawienie przedmiotowych słupków, które (jak mówili) powodują duże utrudnienia w ruchu, stwarzają niebezpieczeństwo dla użytkowników drogi oraz rowerzystów, a nade wszystko tworzą dość niekorzystny obraz tego odcinka ulicy.

Muszę powiedzieć, że po dość interesującej i merytorycznej dyskusji – uzgodniono, iż zostanie przeprowadzone spotkanie Komisji Bezpieczeństwa Rady Gminy, celem omówienia przedmiotowej kwestii i znalezienie rozwiązania zaistniałego problemu. Jest to obszar w rejonie i obwodzie wyborczym Radnej pani Doroty Kobuz, która podjęła się osobiście uczestniczyć w procesie rozwiązania przedmiotowej kwestii.

Podczas dyskusji Radny Witold Urbański wskazał na kwestię klasy drogi „kategoria GP” i zasugerował rozważenie kwestii czy my potrzebujemy tak wysokiej klasy drogi na tym odcinku, gdzie np. najmniejsza prędkość to 60 km/h, zgodnie z przepisami ?

Zabrał też głos Radny pan Artur Szymkowski w kwestii ograniczenia prędkości i zwiększenia uwagi przez rowerzystów na ścieżce rowerowej, gdzie zgodnie z przepisami obowiązuje rowerzystów ograniczenie prędkości do 20 km/h w strefie zamieszkania oraz 50 km/h w obszarze zabudowanym.

 

  1. OBWODNICA JABŁONNY.

Wójt Gminy Jabłonna pan Jarosław Chodorski odpowiedział na zadane pytanie mieszkańca w kwestii terminu ewentualnej budowy Obwodnicy Jabłonna.

Wójt odpowiedział, że aktualnie prowadzone są prace przygotowawcze budowy obwodnicy, z takim wyliczeniem aby w ciągu najbliższych 3 lat przeprowadzić prace projektowe (lata 2022, 2023, 2024), następnie przez kolejne lata zostaną przeprowadzone prace budowlane (lata 2025 – 2027) – jeżeli oczywiście będą na to wystarczajece środki finansowe. Czyli nową obwodnica, przy sprzyjających warunkach,  pojedziemy w 2027 roku, nie stojąc w korku przed Kościołem i UGJ.

Wójt powiedział, że w ten sposób powstanie całkiem nowy układ komunikacyjny Jabłonny, nowe drogi, ulice oraz węzeł drogowy ze skrzyżowaniem z ulicą Modlińską przed lasem w Jabłonnie w kierunku Rajszewa.

Obwodnica planowana jest (ogólnie) od ronda przy OBI, w kierunku cmentarza w Jabłonnie, którego ominie, następnie dojdzie do ulicy Modlińskiej przed lasem.

 

  1. GAZ W NADZORCÓWCE

Na dzisiejszej Sesji zadałem bezpośrednie pytanie – „Kiedy popłynie gaz do mieszkań w Nadzorcówce?”. Odpowiedział mi Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, że „prace leżące w gestii UGJ zostały już zakończone” tzn. podłączone instalacje (rury) do kuchni, zainstalowane piece gazowe, kaloryfery, liczniki. Natomiast co do Gazowni Legionowo „to prace – zgodnie z dokumentacją – mają być zakończone przez Gazownię, do 30.10.2021 r. Aczkolwiek Naczelnik WGK jeszcze dodał, że (po dotychczasowych doświadczeniach) „osobiście wątpi w dotrzymanie terminu przez Gazownię Legionowo”.

W związku z tym, Naczelnik WGK powiedział, że jutro (po raz kolejny, chyba „setny” już) udaje się do Gazowni w Legionowie celem spowodowania wykonania przez nich przedmiotowych prac podłączeniowych. Poprosiłem także Radnych Gminy o wsparcie z ich strony.

Mam nadzieję także, że nasza Radna pani Hanna Grzelak też nam pomoże w „zmuszeniu” Gazowni Legionowo do zakończenia prac podłączeniowych gaz do Nadzorcówki.

Ponadto w dyskusji wybrzmiało także kwestia, że może my/wy jako Mieszkańcy ze swojej strony powinniście zadzwonić i ponaglić Gazownię Legionowo, znajdująca się przy ul. Kolejowej 32 w Legionowie, tel. 22 667 31 00.

  1. MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH.

W dyskusji przewinął się także temat (wstydliwy już) współpracy z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich – w kontekście utrzymania drogi wojewódzkiej nr 630 (ul. Modlińskiej) przebiegającej przez naszą Gminę w kierunku Nowego Dworu Mazowieckiego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *