MASECZKI OBOWIĄZKOWE

Aktualności Z ostatniej chwili
Od jutra tj. 16 kwietnia 2020 r. każda osoba przebywająca w przestrzeni publicznej ma obowiązek zakrywania nosa i ust, przy pomocy części odzieży, maski albo maseczki, podczas przebywania poza adresem miejsca zamieszkania lub stałego pobytu.
 
Maseczki należy nosić:
– w środkach publicznego transportu zbiorowego;
– w miejscach ogólnodostępnych, w tym na drogach i placach;
– w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej/administracji publicznej;
– w obiektach wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym;
– w obiektach handlowych lub usługowych (centrach handlowych);
– na targowiskach (straganach);
– na terenie nieruchomości wspólnych, np. idąc wyrzucić śmieci, czy schodząc do piwnicy;
– na terenach zieleni, w szczególności: w parkach, zieleńcach, promenadach, bulwarach, ogrodach botanicznych, zoologicznych, jordanowskich i zabytkowych;
– w lasach i na parkingach leśnych.
 
Nakaz zakrywana ust i nosa nie dotyczy osób:
– dzieci do lat 4;
– jadących w samochodzie jeżeli wspólnie zamieszkują;
– nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia;
– wykonują czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe;
– kierują środkiem publicznego transportu zbiorowego;
– duchownych sprawujących kult religijny, w tym czynności lub obrzędy religijne, podczas jego sprawowania;
– żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych, a także funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego.
 
Maseczka nie musi być najwyższej jakości. Skuteczne są wszystkie nawet te zwykłe zrobione w warunkach domowych. Maski mają jeszcze jedną ważną zaletę: ograniczają ruchy mimowolne rąk do ust, nosa i oczu.
 
Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć maseczkę?
1. Przed nałożeniem maski należy umyć dokładnie ręce mydłem i wodą lub płynem do dezynfekcji.
2. Założyć maseczkę zakrywając nią usta i nos, tak aby między twarzą a maską nie było żadnych przerw.
3. Nie należy dotykać maski kiedy już jest założona. Jeśli jednak się to wydarzy, należy umyć ręce.
4. Aby zdjąć maskę, należy ją złapać za jej wiązanie i w żadnym wypadku nie dotykać przodu maski.
5. Zużytą maseczkę należy wyrzuć do zamykanego pojemnika i dla bezpieczeństwa ponownie umyj ręce.
 
NIE WYRZUCAJ MASECZKI DO TOALETY!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *