Cлава Україні – Chwała Ukrainie

Aktualności Z ostatniej chwili

OŚWIADCZENIE NR 1/2022 RADY GMINY JABŁONNA

z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie ataku Rosji na Ukrainę

Na podstawie § 9 ust. 2 pkt 3 Uchwały Rady Gminy Jabłonna XLIV/387/20217 z 25 października 2017 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Jabłonna (t.j. Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 28 sierpnia 2020r., poz. 8935)
Rada Gminy Jabłonna oświadcza, co następuje:

Jesteśmy świadkami barbarzyńskiego ataku Rosji na Ukrainę. Wójt i Rada Gminy Jabłonna w imieniu
mieszkańców Gminy Jabłonna stanowczo potępiają ten bezprecedensowy atak i wyrażają sprzeciw wobec
wszelkich aktów agresji. Działania wojenne na terenie suwerennej i niepodległej Ukrainy są rażącym
naruszeniem prawa międzynarodowego i stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa całego regionu i Europy.

Jedność w działaniu rodzi siłę. Dlatego też z nadzieją patrzymy na wszystkie gesty poparcia dla broniącego
się narodu ukraińskiego, które płyną od społeczności międzynarodowej.

Solidaryzujemy się z obywatelami Ukrainy, którzy postanowili zostać w ojczyźnie, a także tymi, którzy zostali
zmuszeni do szukania schronienia poza jej granicami. W miarę naszych możliwości odpowiemy na potrzeby
i zapewnimy bezpieczną przystań.

W tych trudnych chwilach jesteśmy całym sercem z wolnym narodem ukraińskim, który cierpi okropności
wojny. Popieramy wszystkie wysiłki czynione na rzecz pokoju i jak najszybszego wycofania okupacyjnych wojsk
rosyjskich z terytorium Ukrainy

 

 

http://jablonna.esesja.pl/zalaczniki/170385/oswiadczenie-ws-ataku-rosji-na-ukraine_1638774.pdf

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *