XXXV SESJA RADY GMINY JABŁONNA

W najbliższy poniedziałek 20 grudnia 2021 roku, odbędzie się kolejna Sesja Rady Gminy Jabłonna – w trybie zdalnym. Podczas Sesji głosowane będą interesujące kwestie, w tym między innymi Uchwały: – w sprawie wysokości diet dla Sołtysów; – w sprawie wysokości diet dla Radnych; Porządek Obrad: http://jablonna.esesja.pl/posiedzenie/e04b7fef-d557-4 Treści ww. uchwał znajdziecie Państwo poniżej, oto ścieżki dostępu […]

Czytaj dalej..

TABLICA Z KRÓTKĄ HISTORIĄ RAJSZEWA

Zgodnie z uchwałą zebrania wiejskiego Sołectwa Rajszew podjętą w dniu 23.09.2020 r., wykonana została – jedna z dwóch – tablica informacyjna dotycząca historii Rajszewa. Zostanie ona ustawiona wkrótce, jak tylko warunki pogodowe pozwolą, w okolicach cmentarza przy ul. Mazowieckiej. Na zdjęciu widać tablicę (o wymiarach 140 cm x 200 cm), natomiast treść na niej (mojego […]

Czytaj dalej..

XXXIV SESJA RADY GMINY JABŁONNA

Dzisiaj 29. Listopada 2021 r. odbyła się kolejna 34. Sesja Rady Gminy, na której omówiono i przegłosowano wszystkie zaplanowane tematy i uchwały ujęte w porządku obrad. W związku z tym, chciałbym poinformować Państwa jedynie o istotnych kwestiach (interesujących nas) omawianych na Sesji, a są to: Powołano, od 1 kwietnia 2022 r., gminną jednostkę organizacyjną pod […]

Czytaj dalej..

SESJA RADY GMINY JABŁONNA – 29.11.2021 godz. 14.00

W najbliższy poniedziałek, w Domu Ogrodnika w Jabłonnie, odbędzie się kolejna XXXIV Sesja Rady Gminy Jabłonna, w trybie stacjonarnym – w której mogą uczestniczyć także mieszkańcy Gminy. Podczas Sesji głosowane będą interesujące kwestie, w tym między innymi Uchwały: – w sprawie przystąpienia Gminy Jabłonna do Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa”; – w sprawie powołania Centrum Usług Wspólnych […]

Czytaj dalej..

XXXIII SESJA RADY GMINY

Dzisiaj 25.10.2021 r. odbyła się kolejna Sesja Rady Gminy, na której omówiono wszystkie zaplanowane tematy ujęte w porządku obrad. W związku z tym, chciałbym poinformować Państwa jedynie o istotnych kwestiach (interesujących nas) omawianych na Sesji, a są to: NOWOZAMONTOWANE METALOWE SŁUPKI WZDŁUŻ ŚCIEŻKI ROWEROWEJ W JABŁONNIE. Na Sesję przybyli mieszkańcy ulicy Modlińskiej w Jabłonnie, którzy […]

Czytaj dalej..

SESJA RADY GMINY JABŁONNA – 25.10.2021 godz. 14.00

W najbliższy poniedziałek, w domu ogrodnika w Jabłonie, odbędzie się kolejna XXXIII Sesja Rady Gminy Jabłonna, w trybie stacjonarnym – w której mogą uczestniczyć mieszkańcy Gminy. Porządek Obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego radnego Rady Gminy Jabłonna. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 5. Podjęcie uchwały w […]

Czytaj dalej..

ZEBRANIE SOŁECKIE – 22.09.2021 R.

Wczoraj w środę (22 września 2021 r.) w Centrum Kultury filia Skierdy odbyło się zebranie sołeckie wsi Rajszew, w którym licznie uczestniczyli mieszkańcy oraz władze Gminy z Wójtem panem Jarosławem Chodorskim, panią Skarbnik Gminy oraz naczelnikami wydziałów UGJ, a także naszymi radnymi. Na zebranie (niestety) nie przybył zaproszony przez mnie przedstawiciel Zarządu Dróg Wojewódzkich, którego […]

Czytaj dalej..

ZEBRANIE WSI RAJSZEW

Szanowni Państwo Zapraszam wszystkich mieszkańców i sympatyków Rajszewa na zebranie wiejskie, które odbędzie się w dniu 22 września (środa) o godzinie 18.00 w Gminnym Centrum Kultury filia Skierdy, ul. Nadwiślańska 1.   Zebranie poświęcone jest podjęcia uchwały w sprawie przeznaczenia środków naszego funduszu sołeckiego na inwestycje i działania w 2022 roku.   Jak co roku […]

Czytaj dalej..

ZEBRANIE WIEJSKIE RAJSZEWA

Sołtys oraz Rada Sołecka wsi Rajszew zapraszają mieszkańców na zebranie sołeckie, które odbędzie się 22 września 2021 o godz. 18.00 w filii Gminnego Centrum Kultury w Skierdach, ul. Nadwiślańska 1. Przedmiotem zebrania będzie omówienie budżetu na rok 2022 i „wybór” oraz przegłosowanie zadań do realizacji z funduszu sołeckiego w 2022 roku. Dalsze szczegóły dotyczące m.in. […]

Czytaj dalej..