ZEBRANIE SOŁECKIE – 22.09.2021 R.

Aktualności Ważne informacje sołeckie
Wczoraj w środę (22 września 2021 r.) w Centrum Kultury filia Skierdy odbyło się zebranie sołeckie wsi Rajszew, w którym licznie uczestniczyli mieszkańcy oraz władze Gminy z Wójtem panem Jarosławem Chodorskim, panią Skarbnik Gminy oraz naczelnikami wydziałów UGJ, a także naszymi radnymi.
Na zebranie (niestety) nie przybył zaproszony przez mnie przedstawiciel Zarządu Dróg Wojewódzkich, którego poprosiłem o przedstawienie informacji na temat stanu i planów co do naszej drogi wojewódzkiej nr 630 czyli ul. Modlińskiej. Wielka szkoda – będę próbował nadal… o czym powiadomię Państwa.
 
Przed rozpoczęciem zebrania zabrała głos Dyrektor GCK Jabłonna pani Barbara Postrożna oraz Kierownik GCK Skierdy pani Edyta Czyżewska, które przedstawiły informacje na temat planów na kolejny rok kulturalny.
Następnie naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska przedstawił informację na temat karty PSZOK, systemu odbioru i gospodarki odpadami oraz działania dotyczące aplikacji Eco-Harmonogram.
 
Na zebraniu:
1) Omówiono stan realizacji funduszu sołeckiego w bieżącym 2021 r.;
2. Podjęto uchwałę o przeznaczeniu funduszu sołeckiego na 2022 r. w wysokości 50.766,24 zł;
3) Zgłoszono wnioski do ujęcia w budżecie Gminy na 2022 r.;
4) Przedyskutowano sprawy bieżące i kwestie nurtujące mieszkańców.
 
W roku bieżącym na terenie naszej są jeszcze zrealizowane nw. przedsięwzięcia, na które w ubiegłym roku przeznaczono fundusz sołecki w wysokości 47.120,57 zł:
– projekt chodnika i ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Golfowej na odcinku od ul. Modlińskiej do ul. Mazowieckiej;
– modernizacja skrzyżowania ul. Modlińskiej z ul. Golfową celem zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców;
– wykonanie i ustawienie tablic informacyjnych, z planem miejscowości i historią Rajszewa.
Poza budżetem sołeckim realizowana jest inwestycja obejmująca doprowadzenie instalacji gazowej do budynku Storczykowa 10 (Nadzorcówka).
Ponadto, w tym roku między innymi:
– nasadzono drzewa w miejsce usuniętych uschniętych drzewek sosnowych wzdłuż ulicy Modlińskiej;
– ustawiono znaki drogowe ograniczenia prędkości na ul. Wiosennej;
– utwardzono i kruszywowa niektóre ulice na terenie Rajszewa.
 
W zasadniczej części zebrania przedyskutowano, przegłosowano i tym samym podjęto uchwałę o przeznaczeniu środków funduszu sołeckiego na inwestycje w 2022 roku (50.766,24 zł):
1) Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej – 8.000 zł.
2) Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Golfowej na odcinku od ul. Modlińskiej do ul. Mazowieckiej – 10.000 zł.
3) Wykonanie projektu oświetlenia ul. Fiołkowej – 5.000 zł.
4) Wykonanie projektu oświetlenia ul. Storczykowej – 2.766,24 zł.
5) Budowa oświetlenia ul. Mazowieckiej 2 do ul. Mazowieckiej 4 – 10.000 zł.
6) Wykonanie dokumentacji projektowej wodociągu wsi Rajszew – 15.000 zł.
 
Po głosowaniach przedyskutowano i podjęto decyzję o przesłaniu wniosku do UGJ o umieszczeniu w budżecie Gminy dodatkowych nw. zadań:
– uregulowanie statusu dróg na terenie Rajszewa;
– instalacja monitoringu lub fotopułapek na terenie wsi;
– uruchomienie dodatkowego autobusu do dowozu i powrotu dzieci Wsi Zachodnich do/ze szkoły w Chotomowie.
 
W trakcie całego zebrania trwała bardzo ożywiona dyskusja, w której aktywnie uczestniczył także nasz Wójt i Naczelnicy UGJ oraz Radni odpowiadając na wiele niełatwych pytań.
 
Na zakończenie bardzo ciekawą obszerną informację przedstawił Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Planowania Przestrzennego na temat terenów zalewowych na północ od Warszawy i na terenie Wsi Zachodnich gminy Jabłonna, wyjaśniając szczegóły na mapie.
 
Bezpośrednio przed zamknięciem zebrania Pan Wójt przekazał nam bardzo dobra informację, o tym że wkrótce zostanie zakupiony teren pod budowę Szkoły na terenie naszych wsi zachodnich.
 
Podczas zebrania, w oddzielnych pomieszczeniach, rachmistrze prowadzili Spis Powszechny mieszkańców oraz pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska wydawali karty PSZOK (Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych).
 
Reasumując, chcę bardzo serdecznie podziękować wszystkim przybyłym na zebranie, za owocną dyskusję i konstruktywne wnioski.
Teraz już reszta należy do mnie i Rady Sołeckiej tj. przygotowanie odpowiednich wniosków i przekazanie ich do UGJ, a następnie monitorowanie ich realizacji przez Urząd Gminy Jabłonna.
 
Szczegóły dotyczące naszego wczorajszego spotkania i ustaleń na nim podjętych, znajdziecie Państwo już wkrótce w Protokole z zebrania, który umieszczę na naszej stronie internetowej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *