ZEBRANIE RADY SOŁECKIEJ RAJSZEWA

Aktualności Ważne informacje sołeckie
W dniu 28.07.2020 r. odbyło się zebranie Rady Sołeckiej wsi Rajszew, na którym omówiono dwie zasadnicze kwestie, a mianowicie:
1. Stan realizacji przedsięwzięć przewidzianych na rok bieżący w zakresie „Pobudzenia aktywności obywatelskiej…”.
2. Fundusz sołecki na 2021 r.
Omówiono także sprawy bieżące.
 
Ad. 1.
W związku z sytuacją epidemiczną w kraju Rada Sołecka podjęła decyzję o wstrzymaniu niektórych przedsięwzięć zaplanowanych na bieżący rok, do czasu wyjaśnienia sytuacji z COVID-19.
Całkowicie zrezygnowano z organizacji wycieczki do Kazimierza Dolnego, ale podtrzymano realizację nw. przedsięwzięć:
– Piknik Sołecki. Warunkowo. Stosowna decyzja zostanie podjęta na przełomie sierpnia/września br.;
– współudział w organizacji zawodów na Pump Track na zakończenie sezonu (wzorem roku ubiegłego);
– zabawa choinkowa dla dzieci. Stosowna decyzja zostanie podjęta w grudniu;
– wyprzedaż sąsiedzka. Stosowna decyzja zostanie podjęta we wrześniu/październiku;
– spotkanie opłatkowe. Decyzja zostanie podjęta w grudniu.
 
Ad. 2.
W związku z otrzymaniem informacji z UGJ o wysokości środków przypadających Sołectwu Rajszew na 2021 rok (47.120,57 zł), niezbędne jest zebranie propozycji mieszkańców w kwestii przedsięwzięć do realizacji. Następnie na zebraniu sołeckim przedyskutowanie i głosowanie, tym samym podjęcie decyzji co do prac lub planowanych do zrealizowania zakupów z ww. środków.
 
Aby rozpocząć proces planowania przedsięwzięć sołeckich na 2021 rok, bardzo proszę o wpisywanie w komentarzach propozycji przedsięwzięć, które zdaniem Państwa powinny być zrealizowane w naszej Wsi.
Można także wysłać do mnie maila na adres: sarmar@onet.pl
lub przekazać swoją propozycję telefonicznie na mój nr 798782287.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *