ZEBRANIE RADY SOŁECKIEJ RAJSZEWA

Aktualności Ważne informacje sołeckie
W dniu 21.07.2021 r. odbyło się zebranie Rady Sołeckiej wsi Rajszew, na którym omówiono dwie zasadnicze kwestie, a mianowicie:
1. Fundusz sołecki na 2022 r. dla Rajszewa.
2. Organizacja wycieczki do Kazimierza Dolnego dla mieszkańców.
3. Organizacja 77. Rocznicy Powstania Warszawskiego.
4. Sprawy bieżące.
 
Ad. 1.
W związku z otrzymaniem informacji z UGJ o wysokości środków przypadających Sołectwu Rajszew na 2022 rok (50.766,24 zł), niezbędne jest zebranie propozycji mieszkańców w kwestii przedsięwzięć do realizacji. Następnie na zebraniu sołeckim przedyskutowanie i głosowanie, tym samym podjęcie decyzji co do prac lub planowanych do zrealizowania zakupów z ww. środków.
Bardzo proszę o wpisywanie w komentarzach propozycji przedsięwzięć, które zdaniem Państwa powinny być zrealizowane w naszej Wsi w kolejnym roku.
Można także wysłać do mnie maila na adres: sarmar@onet.pl
lub przekazać swoją propozycję telefonicznie na mój nr 798782287.
Ponadto, wstępnie ustalono, że zebranie wiejskie w sprawie podjęcia uchwały dotyczącej funduszu sołeckiego – odbędzie się w drugiej połowie września br.
 
Ad. 2.
Rada Sołecka Rajszewa zaakceptowała propozycję Sołtysa, w kwestii zorganizowania wspólnej wycieczki dla mieszkańców Rajszewa i Skierd. Wcześniej rozmawiałem z p. Sołtys Skierd i ustaliliśmy, że tę pierwszą wycieczkę zorganizujemy wspólnie dla naszych mieszkańców – wstępnie ustalono termin wycieczki na przełomie września i października br.
Szczegóły podamy wkrótce. Aktualnie planowane są szczegóły i dokonywane uzgodnienia, m.in. w kwestii autokaru, przewodnika, planu wycieczki.
Mam nadzieję, że COVID-19 nam nie przeszkodzi.
 
Ad. 3.
W dniu 1 sierpnia br. w 77. rocznicę Powstania Warszawskiego włączamy się w organizację obchodów wspólnie ze Skierdami, Suchocinem i Trzcianami. Na terenie naszych wsi zostanie zorganizowana „Rodzinna gra terenowa dla rodzin (coś w rodzaju podchodów). Następnie po całodniowych uroczystościach w Gminie Jabłonna, po godzinie „W” dla uczestników zostanie przygotowane ognisko i wspólne śpiewanie pieśni powstańczych, na placu przy GCK Skierdy.
Jest to pierwsze tego rodzaju wydarzenie, organizowane przez nowe kierownictwo naszego GCK.
Zapraszamy do licznego udziału wszystkich mieszkańców.
 
Ad. 4.
Omówiono sprawy bieżące, w tym m.in.:
1) Funkcjonowanie strony www.rajszew.com.pl . Kwestia opłat za utrzymanie strony zostanie podjęty na naszym zebraniu sołeckim we wrześniu br., gdzie poddam pod głosowanie kwestię utrzymania strony ze środków funduszu sołeckiego.
2) Realizacja funduszu sołeckiego w roku bieżącym. Pozostały do realizacji: projekt chodnika wzdłuż ulicy Golfowej, wykonanie i ustawienie dwóch tablic informacyjnych oraz modernizacja skrzyżowania ulic Modlińskiej i Golfowej.
3) Organizacja drugiej wyprzedaży sąsiedzkiej, we wrześniu lub październiku br.
4) Wnioski ze współudziału w organizacji tegorocznego pikniku z okazji Dnia Dziecka oraz Pierwszej wyprzedaży sąsiedzkiej na terenie GCK Skierdy.
 
Ponadto, jeżeli na koniec roku zostaną nam nie wykorzystane środki z tegorocznego funduszu, zaproponowane zostanie na zebraniu wiejskim podjęcie uchwały o zakupie kolejnych ławek i ustawienie ich na terenie naszej wsi, jeszcze w tym roku.
Ma to związek z pozytywnym odbiorem i opiniami mieszkańców dotyczącymi ustawionych w tym roku ławek i koszy – po prostu mieszkańcy proszą o jeszcze kilka ławek w konkretnych miejscach.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *