XXXIX SESJA RADY GMINY JABŁONNA

Aktualności Z ostatniej chwili
Dzisiaj wieczorem (11.04.2022 r.) odbyła się – w trybie online – nadzwyczajna sesja RG Jabłonna, która została zwołana na wniosek Wójta p. Jarosława Chodorskiego – w sprawie udzielenia upoważnienia Wójtowi w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy przebywającym na naszym terenie w związku z wojną na terytorium ich Ojczyzny.
 
Uchwała został przegłosowana przez naszych radnych – jednogłośnie, a więc w związku z tym umożliwi Wójtowi wypłatę środków (na stosowne wnioski) dla uchodźców, między innymi:
– 300 zł na start dla każdej osoby/uchodźcy z Ukrainy (posiadającej PESEL);
– 40 zł/osobę/dzień;
– pomoc psychologiczna.
– inne określone w ustawie wsparcie dla uchodźców.
 
Uchwała w swojej treści upoważnia Wójta Gminy Jabłonna do:
1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Jabłonna na rok 2022, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
3) dokonywania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jabłonna oraz w planie wydatków budżetu Gminy Jabłonna na rok 2022 związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Teść uchwały umieszczona jest na stronie UGJ, oto link: http://jablonna.esesja.pl/posiedzenie/ca846e81-5a5f-4

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *