XXVIII SESJA RADY GMINY JABŁONNA

Aktualności Ważne informacje sołeckie
Wczoraj 26 kwietnia 2021 r. odbyła się w trybie ZDALNYM XXVIII Sesja Rady Gminy Jabłonna, na której omówiono i przedyskutowano tematy ujęte w porządku obrad, a następnie po głosowaniach zostały przedstawione m.in. sprawozdania Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy.
 
Podczas Sesji bardzo intensywnie dyskutowano na temat wyodrębnienia ze wsi Jabłonna sołectwa Jabłonna Las, jednakże w efekcie końcowym i w wyniku głosowania – nie podjęto uchwały w sprawie wydzielenia sołectwa Jabłonna Las: http://jablonna.esesja.pl/zalaczniki/127717/projekt-uchwaly-dotyczacy-wydzielenie-solectwa_1189135.pdf
Wyniki głosowania: http://jablonna.esesja.pl/glosowanie/545720/455fa6bff9cd464
 
Biorąc pod uwagę całokształt tematyki omawianej i podjętej na Sesji, w zainteresowaniu mieszkańców Rajszewa mogą znajdować się poniższe kwestie:
 
1. Wójt w swoim sprawozdaniu m.in. poinformował o przedsięwzięciach i inwestycjach realizowanych na terenie Gminy Jabłonna, a to co nas Rajszewian może zainteresować, to:
a) kontynuowane są postępowania w sprawie budowy sieci i instalacji gazowej w lokalach komunalnych przy ul. Storczykowej 10 w Rajszewie.
Prace zostaną przeprowadzone po zakończeniu okresu grzewczego.
 
b) trwa postępowanie na wyłonienie wykonawcy analiz i koncepcji budowy chodnika w ulicy Golfowej w Rajszewie.
Wójt (po moim pytaniu) dopowiedział i uzupełnił ww. zapis, że analiza taka jest niezbędna, ponieważ jeżeli warunki drogowe (terenowe) pozwoliłyby, to mógłby być wykonany wspólnie chodnik i ścieżka rowerowa na Golfowej od Modlińskiej do Mazowieckiej, ale o tym za wcześnie mówić, poczekajmy na wynik analiz.
Inwestycja ta wynika z decyzji i uchwały zebrania wiejskiego Rajszewa z ub. roku o wykonanie przedmiotowego chodnika dla pieszych, na co przeznaczyliśmy część naszych środków z funduszu sołeckiego 2021 roku.
 
c) trwają prace związane z projektem przebudowy wałów przeciwpowodziowych na terenie gminy Jabłonna, na odcinku Tarchomin – Nowy Dwór Mazowiecki.
Wójt poinformował, że inwestycja jest realizowana przez Wody Polskie i (na tę chwilę, z tego co wie) nie ma zagrożenia w wykonaniu dokumentacji projektowej do końca br., tak aby z początkiem kolejnego roku rozpoczęto prace modernizacyjne naszych wałów przeciwpowodziowych.
 
W odniesieniu do przedmiotowego sprawozdania, zadałem jeszcze pytanie p. Wójtowi o termin rozpoczęcia prac modernizacyjnych skrzyżowania ulic Modlińskiej i Golfowej, celem podniesienia bezpieczeństwa w tym miejscu. Zaznaczyłem, że również na ten cel, zgodnie z decyzją i uchwałą zebrania wiejskiego Rajszewa podjętych w ub. roku, wyasygnowaliśmy część naszych środków z funduszu sołeckiego 2021 roku.
– uzyskałem odpowiedź p. Wójta, iż w najbliższym czasie również i ten temat zostanie podjęty jako rozwiązanie kompleksowe, ponieważ kwestia dotyczy także skrzyżowań w Bożej Woli i Jabłonnie.
 
Na zakończenie sesji, w punkcie obrad „Wolne wnioski i informacje”, zaznaczając wspaniały efekt sprzątanie naszych wsi przez mieszkańców, poprosiłem o zwrócenie uwagi na pojawiające się śmieci budowlane wokół inwestycji na terenie Rajszewa. Poprosiłem o rozważenie możliwości przeprowadzenia tzw. „Inspekcji” doraźnych rejonów budów, celem sprawdzenia jak inwestorzy realizują obowiązki ustawowe w kwestii wywozu śmieci i odpadów budowlanych.
– p. Wójt odpowiedział, aby informować Urząd Gminy Jabłonna o sytuacji zaśmiecenia czy też pojawienia się „dzikich” odpadów budowlanych na terenie wsi.
 
Następnie w kolejnym punkcie, Przewodniczący Rady Gminy p. Wojciech Nowosiński – zakończył obrady.
 
Dodatkowo chcę Państwa poinformować, że:
1 W związku z sytuacją licznych kradzieży i włamań na terenie Jabłonny, jutro (28.04.2021 r.) o godzinie 9.30 odbędzie się Nadzwyczajne posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Rady Gminy, na którym zostanie przedstawiony „Stan bezpieczeństwa na terenie gminy Jabłonna przez Komendanta Komisariatu Policji w Jabłonnie”.
 
2) Z ostatniej chwili tj. wiadomość z dzisiaj, otóż – jak nas poinformował p. Wójt wczoraj został zakończony i rozstrzygnięty konkurs na stanowisko Dyrektora GCK Jabłonna, na którym została wybrana na to stanowisko p. Barbara Postrożna, mieszkanka Dąbrowy Chotomowskiej, przewodnicząca „Stowarzyszenia Sąsiedzi 05-123”.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *