XXVI SESJA RADY GMINY JABŁONNA

Aktualności Wydarzenia
Dzisiaj 22 lutego 2021 r. odbyła się w trybie ZDALNYM (Online) XXVI Sesja Rady Gminy Jabłonna, na której omówiono i przedyskutowano tematy ujęte w porządku obrad, a następnie po głosowaniach zostały przedstawione m.in. sprawozdanie Wójta, w którym – moim zdaniem – w zainteresowaniu mieszkańców Rajszewa mogą znajdować się nw. kwestie:
1. Rozpoczął się nabór do klas pierwszych Szkół Podstawowych na rok szkolny 2021/2022. Nabór potrwa do 4 marca. Więcej informacji pod linkiem: https://www.jablonna.pl/aktualnosci/1084
2. Trwa realizacja II etapu budowy ścieżek rowerowych (3,4 km) wzdłuż ulic Chotomowskiej w Jabłonnie i Partyzantów w Chotomowie.
3. Trwa budowa przedszkola w Chotomowie. Zakończono roboty instalacyjne w zakresie wodno-kanalizacyjnym, centralnego ogrzewania i elektryczne (wszystkie bez białego montażu) i trwają prace wykończeniowe.
4. Wstrzymano roboty związane z usunięciem wady w nakładce asfaltowej ul. Malwowej w Rajszewie, ze względu na panujące warunki atmosferyczne (mróz i śnieg). Asfalt zaczął pękać i zsuwa się z drogi w jedną stronę (zgodnie ze spadkiem poprzecznym), najprawdopodobniej na skutek popełnienia błędu technologicznego podczas ułożenia masy bitumicznej, tak więc wezwano wykonawcę do wykonania naprawy gwarancyjnej. Jak informuje Wójt rozważana jest wymiana obydwu warstw – ścieralnej i wiążącej.
Nawiasem mówiąc (to już mój komentarz) o spadku poprzecznym na jedną stronę już wcześniej w trakcie budowy informowali mieszkańcy Rajszewa nasze władze Gminne.
5. Zakończono wykonanie oświetlenia ul. Różanej w Rajszewie. Termin zakończenia inwestycji i odbioru prac 29.02.2021 r.
6. Kontynuowano postępowania w sprawie budowy sieci gazowej w lokalach komunalnych przy ul. Storczykowej 10 (Nadzorcówka) w Rajszewie.
7. W sprawie remontu wałów przeciwpowodziowych w sprawozdaniu Wójta ujęto następujący zapis, cytuję „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna – Nowy Dwór Mazowiecki. Trwa procedura projektowa. Trwa procedura podziału nieruchomości”.
8. Realizowany jest nadzór nad usuwaniem usterek na ul. Chabrowej w Rajszewie i na ścieżkach rowerowych. Aktualnie roboty odłożone do czasu zmiany warunków atmosferycznych.
Na zakończenie sesji, w przedostatnim punkcie obrad „Wolne wnioski i informacje” – w kontekście otrzymanych zapytań od mieszkańców, odbyła się dyskusja na temat efektywnej komunikacji społecznej pomiędzy UGJ a mieszkańcami naszej Gminy.
Następnie, Przewodniczący RG p. Wojciech Nowosiński – zakończył obrady.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *