XXIII SESJA RADY GMINY JABŁONNA

Aktualności Wydarzenia
W najbliższy poniedziałek 30.11.2020 r. o godz. 14.00 odbędzie się kolejna XXIII Sesja Rady Gminy Jabłonna, w trybie zdalnym. Oto link do transmisji obrad: https://www.jablonna.pl/rada-gminy/
 
Porządek obrad przedstawiam poniżej, w którym (między innymi) w w pkt. 9 będzie głosowana uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy imienia Zdzisława Pochopnia w Rajszewie.
 
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2020-2039.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 Gminy Jabłonna.
6. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia prawa własności niezabudowanych działek ewidencyjnych nr 302/16 i nr 303/2 położonych we wsi Wólka Górska.
7. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia prawa własności niezabudowanych działek ewidencyjnych położonych wzdłuż ul. Liściastej we wsi Trzciany.
8. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym prawa własności działek ewidencyjnych nr 1451/20, 1451/21, 1451/22, 1451/23, 1451/24, 1451/25 i 1451/26 położonych we wsi Jabłonna.
9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Rajszew w gminie Jabłonna.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2021.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu profilaktyki i leczenia próchnicy u dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Jabłonna uczęszczających do szkół podstawowych na rok 2021.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Jabłonna do porozumienia międzygminnego dotyczącego sporządzenia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej obszaru funkcjonalnego „Warszawa Zachód”(SUMP).
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXII/276/2020 Rady Gminy Jabłonna z dnia 26 października 2020 roku w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania jednostek samorządu terytorialnego w celu wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Warszawa.
14. Sprawozdania i informacje:
1) Wójta Gminy o pracy w okresie między sesjami.
2) Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
15. Interpelacje i zapytania radnych.
16. Wolne wnioski i informacje.
17. Zamknięcie sesji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *