XXIII SESJA RADY GMINY JABŁONNA

Aktualności Ważne informacje sołeckie
Dzisiaj (30 listopada 202 r.) po blisko 5,5 godzinnych obradach zakończyła się Sesja Rady Gminy, na której omówiono wszystkie zaplanowane (i dodatkowe) tematy ujęte w porządku obrad.
Chciałbym więc poinformować Państwa o niektórych ciekawych kwestiach dotyczących mieszkańców Rajszewa, a są to:
1. Uchwalone zostało stanowisko władz Gminy w sprawie planowanego przebiegu linii kolejowej przez gminę Jabłonna.
Opracowano i przegłosowano treść pisma, które zostanie skierowane do władz PKP/PLK informujące o szerokim spektrum zagrożeń i negatywnych konsekwencjach budowy linii kolejowej. Pismo będzie służyło także działaniom mającym na celu jak najszybszą redukcję do minimum prawdopodobieństwa budowy i przebiegu linii kolejowej przez nasze tereny. W obszernym i szczegółowym piśmie zwrócono uwagę i opisano destrukcyjne oddziaływanie linii kolejowej na środowisko naturalne, w zakresie czterech obszarów tematycznych: Ochrona przyrody, Ochrona zabytków, Bezpieczeństwo komunikacyjne, Bezpieczeństwo przeciwpowodziowe.
Na zakończenie dyskusji i głosowania Przewodniczący Rady Gminy p. Wojciech Nowosiński stwierdził, iż „musimy dbać o ochronę terenów na których mieszkamy”.
2. Przegłosowano wycofanie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Rajszewie imienia mieszkańca – i skierowanie do prac w Komisji Rozwoju.
3. Radny Jabłonny Witold Urbański złożył interpelację w sprawie stworzenia warunków na terenie Gminy Jabłonna dla operatorów sieci światłowodowych, celem przyśpieszenia rozwoju i dostaw szybkiego Internetu.
4. Na zakończenie obrad w punkcie wolne wnioski, zgłosiłem w imieniu mieszkańców, w kontekście wielu pytań i obaw mieszkańców Rajszewa, wniosek o udzielenie nam informacji o prowadzonej od wielu lat na dużą skalę wycince naszych lasów Chotomowskich. Poprosiłem Wójta o informację lub też o wystąpienie z wnioskiem do Nadleśnictwa o udzielenie takowej informacji.
W efekcie krótkiej wymiany zdań ostatecznie zdecydowano, że zostanie przygotowane i skierowane przez Radę Gminy stosowne pismo w tej sprawie do nadleśnictwa Jabłonna, celem wyjaśnienia nam mieszkańcom, w tym m.in. o co chodzi z wycinką, czemu to służy, jakie są plany i czy my mieszkańcy mamy się czego obawiać.
5. Ponadto, na zakończenie ale także i w trakcie obrad przewijał się temat wydzielenie sołectwa Jabłonna Las. W ostatnim punkcie porządku obrad odbyła się burzliwa dyskusja o plusach i minusach takiego przedsięwzięcia.
Ostatecznie zdecydowano, że kwestię tę należy poddać dyskusji i szerokim konsultacjom społecznym wśród mieszkańców Jabłonny.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *