XVIII SESJA RADY GMINY JABŁONNA – 25 MAJA 2020 r.

Aktualności Ważne informacje sołeckie

Sesja odbywała w trybie zdalnym (przez internet).

Porządek obrad oraz szczegółowe informacje i przebieg XVIII Sesji Rady Gminy Jabłonna można znaleźć na stronie gminy Jabłonna, oto ścieżka dostępu: http://jablonna.esesja.pl/posiedzenie/3018bbd8-b0e0-4

Podczas obrad przyjęto między innymi uchwały:
1. O nadaniu nadaniu nazwy „30-lecia Samorządu Gminnego” trasie rowerowej wzdłuż ul. Strużańskiej w Jabłonnie.
2. Zmiany Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jabłonna na lata 2020-2039.
3. Zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 Gminy Jabłonna.
4. O zaliczeniu do dróg gminnych ulic: Dereniowej i Akademijnej w Jabłonnie oraz Jaśminowej w Rajszewie.
5. Nadano nazwy ulic: Malachitowa w Trzcianach i Pod Borem w Dąbrowie Chotomowskiej.
6. Ustalono nowe wyższe stawki opłat za odpady komunalne.
Odpady sortowane 30 zł i niesortowane 60 zł. Cena liczona jest na osobę zamieszkującą.
http://jablonna.esesja.pl/…/projuchwyboru-metody-ustalenia-…

W ostatnim punkcie porządku zebrania podniosłem dwie kwestie, a mianowicie:
1) Poprosiłem o ustawienie w trybie pilnym, ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców, znaków drogowych ograniczenia prędkości na ul. Jaśminowej oraz na ul. Polnej. Informując jednocześnie, że oznakowanie tych ulic znajduje się już w projekcie wykonanym w ub. roku przy wsparciu finansowym z funduszu sołeckiego, a ponadto mieszkańcy niektórzy już chcą sami malować białą farbą znaki znaki i napisy na asfalcie, celem spowolnienia prędkości pojazdów.
Wójt odpowiedział, że podejmie ten problem.
2) Zapytałem o postęp prac projektowych przebudowy i remontu naszego wału ppow.
Wójt odpowiedział, że planowanie przebiega zgodnie z planem, bez zakłóceń, z wyliczenie zakończenia projektu do końca 2020 r., aby w kolejnych latach wykonać przebudowę wału ppow, których realizatorem jest przedsiębiorstwo Wody Polskie.

Ponadto, w trakcie dyskusji, którą zainicjował Radny Jabłonny Mirosław Urbański (dziękuję za to) uczestniczyłem w dyskusji na temat stanu utrzymania ul. Modlińskiej tj. koszenia trawy, oczyszczenia chodnika, utrzymania ścieżki rowerowej oraz usunięcia uschniętych drzew.
Wójt odpowiedział, że zarządcą drogi jest województwo i to na nim ciąży obowiązek koszenia trawy i wykonywania innych wszelkich prac związanych z należytym utrzymaniem tejże drogi wojewódzkiej. Aczkolwiek, jednocześnie stwierdził, że zainteresuje się tym problemem.

Na zakończenie, w związku z dzisiejszymi pytaniami niektórych Państwa dotyczącymi wywozu śmieci, uprzejmie informuję (dowiedziałem się dziś w UGJ), że:
– o nowych cenach za wywóz naszych śmieci zostaniemy powiadomieni przez Urząd Gminy stosownym pismem,
– po otrzymaniu przedmiotowej informacji będziemy zobowiązani złożyć oświadczenie o liczbie osób zamieszkujących nasze posesje, do Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami UGJ;
– nowe ceny obowiązywać będą od 1 lipca, ale pierwsza nowa wpłata zostanie przez nas uiszczona 28 lipca.
Z moich wyliczeń wynika, że w lipcu będziemy musieli zapłacić dwa razy tj. do 15 lipca za czerwiec, a do 28 lipca za lipiec (bo następuje jednocześnie zmiana terminu opat z 15-go na 28-go dnia miesiąca);
– ponadto, jeżeli ktoś posiada kompostownik i będzie chciał uzyskać obniżkę 2 zł/osobę opłat za BIOodpady, to musi złożyć stosowne oświadczenie do UGJ i tym samym nie może w ogóle już korzystać z utylizacji BIO prowadzonej przez Gminę.

Dodam jeszcze, że segregacja odpadów jest obowiązkowa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *