Wyciąg ze sprawozdania Sołtysa z działalności w 2019 r.

Aktualności Ważne informacje sołeckie

Wyciąg ze sprawozdania Sołtysa z działalności w 2019 r.

A – Działania Sołtysa i Rady Sołeckiej:
1. Bieżące monitorowanie wszystkich inwestycji gminnych realizowanych na terenie wsi Rajszew, szczególnie tych współfinansowanych z funduszu sołeckiego.
2. Przeprowadzenie dwóch zebrań sołeckich, na których głównymi tematami były:
– Czerwiec – konsultacje w sprawie statusu drogi Rajszewskiej (czarnej) w lesie chotomowskim (w kontekście zamiany gruntów pomiędzy UGJ a Nadleśnictwem Jabłonna);
– Wrzesień – omówienie propozycji budżetu Sołeckiego na 2020 r.
3. Organizacja i przeprowadzenie Pikniku sołeckiego po hasłem „Poznajmy się”.
4. Współudział w organizacji zawodów na Pump Track’u o puchar Wójta i Sołtysa.
5. Zakończenie sezonu na Pump Track. Uroczyste ognisko + kiełbaski.
6. Współorganizacja i udział w Pikniku sportowych w „Be Fit”. Zajęcie 2-go miejsca i zdobycie pucharu.
7. Udział w kilkudniowym szkoleniu „Animatorów Społecznych” organizowanym przez UGJ.
8. Działania na rzecz KGW, Stowarzyszania, w tym udział w warsztatach „Aktywni Społecznie” – na prośby kilku mieszkanek.
9. Prowadzenie Kroniki Sołectwa.
10. Organizacja zabawy choinkowej dla dzieci Rajszewa i Skierd.
11. Założenie strony internetowej: www.rajszew.com.pl, w tym opracowanie historii Rajszewa – pełne uruchomienie przeniesione na początek roku 2020.
12. Udział w comiesięcznych Sesjach Rady Gminy i posiedzeniach Komisji Kultury, Oświaty i Sportu.
13. Współudział w projekcie UGJ pn. „Odkryj z nami Wisłę”.
14. Udział, w dniu 22.11.2019 r., w XI zjeździe sołtysów powiatu legionowskiego.
15. Organizacja wyprzedaży sąsiedzkiej (garażowej) – przeniesiona na 2020 r.
16. Rozpoczęcie działań, w ramach porozumienia 7-sołtysów, nad organizacją Straży Pożarnej we wsiach zachodnich – działania wstrzymano.
17. Konkurs na Logo Rajszewa – rozstrzygnięcie przeniesiono na 2020 r.
18. Opracowanie projektu na konkurs fotograficzny pn. „Moje miejsce to RAJszew” – nie zrealizowany (wpłynęło 6 zdjęć od jednej osoby).
19. Działania w UGJ na rzecz:
– ogrodzenia cmentarza ewangelickiego w Rajszewie;
– poszerzenia planu działania GCKiS Skierdy;
– ustawienia wiaty przystankowej dla dzieci;
– ustawienia koszy na terenie wsi;
– równania nawierzchni dróg;
– organizacji i podstaw prawnych wyprzedaży garażowej;
– wymiany uschniętych drzewek wzdłuż ul. Modlińskiej;
– nawiązanie współpracy ze szkołą Sapere Aude;
– nawiązanie kontaktu z właścicielem pola golfowego Rajszew;
– bieżące reagowanie na zgłoszenia mieszkańców.

B – Inwestycje realizowane przez UGJ na terenie Rajszewa:
1. Budowa ścieżki rowerowej na terenie wsi Rajszew (Nowy Dwór Mazowiecki – ul. Golfowa Rajszew).
(apel do mieszkańców o nie wjeżdżanie samochodami na ścieżkę rowerową. Konstrukcja ścieżki przewiduje ruch samochodów wyłącznie na zjazdach).
2. Budowa oświetlenia przystanków i trzech przejść dla pieszych.
3. Wykonanie i ogrodzenia cmentarza ewangelickiego w Rajszewie (ul. Mazowiecka) – na wniosek mieszkańców.
(w 2020 r. planuje się wykonanie tablicy informacyjnej).
4. Postawienie wiaty przystankowej dla dzieci ul. Mazowiecka – na wniosek mieszkańców.
5. Wyrównanie nawierzchni dróg: droga przy lesie, ul. Słoneczna, ul. Lawendowa, ul. Malwowa i uzupełnienie asfaltem dziur na ul. Mazowieckiej oraz ul. Wiosennej.
6. Ustawienie trzech tablic ogłoszeń (przy Golfowej i Mazowieckiej) na Mazowieckiej przy Lawendowej i przy ul. Nasza Droga). Mała tablica na przystanku w okolicach Nadzorcówki będzie wymieniona.
7. Zakup koszy na śmieci na przystankach autobusowych wzdłuż drogi wojewódzkiej 630 (9 przystanków).
8. Przebudowa instalacji zimnej wody w budynku komunalnym przy ul. Storczykowej 10 w celu opomiarowania zużycia wody.
9. Wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej budynku przy ul. Storczykowej 10.
10. Zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej budynku przy ul. Storczykowej 10.

Planowane inwestycje i przedsięwzięcia na 2020 r. na terenie wsi Rajszew przedstawię Państwu w kolejnej wiadomości.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *