WODOCIĄG DO RAJSZEWA

Aktualności Z ostatniej chwili

Dzisiaj (27.10.2021) rozmawiałem z Prezesem zarządu spółki Eco Jabłonna panem Pawłem Turkotem na temat budowy i doprowadzenia wodociągu do Rajszewie.

Podczas merytorycznej rozmowy dowiedziałem się, że:

– woda do naszej wsi popłynie ze stacji uzdatniania wody w Chotomowie przy ul. Partyzantów 124;

– wodociąg przeprowadzony będzie przez nasz las wzdłuż tzw. Czarnej Drogi (Rajszewskiej) do skrzyżowania ulic Modlińskiej z Golfową;

–  następnie z tego skrzyżowania woda zostanie rozprowadzona na całą naszą wieś od ul. Mazowieckiej 2 do ul. Lipowej;

– wodociąg (rury) znajdował się będzie w każdej drodze, natomiast doprowadzenie do posesji czy budynku tzw. „przyłącze wodociągowe” (od rury w drodze do budynku/licznika) jest już w naszym własnym (każdego z nas) zakresie;

– po zakończeniu inwestycji zostaniemy poinformowani listownie przez Gminę o  wybudowaniu wodociągu i możliwości podłączenia się do niego;

–  aby podłączyć się do wodociągu należało będzie złożyć wniosek do spółki Eco Jabłonna o „przyłącze wodociągowe”;

– oczywiście jeżeli ktoś nie będzie chciał się podłączyć do wodociągu, to nie będzie musiał tego robić.

Ponadto ważna informacja j- nasze przydomowe studnie (ujęcia wody) będziemy mogli nadal używać, nie nastąpi ich zamknięcie. Także w przypadku podłączenia się do sieci wodociągowej będziemy mieli dwa źródła wody tj. z wodociągów i drugie ze studni.

Na zakończenie pan Prezes powiedział mi, że aktualnie przedmiotowe prace projektowe znajdują się już na końcowym etapie, a ich realizacja czyli budowa wodociągu do i na terenie całego Rajszewa zostanie przeprowadzona i zakończona do końca następnego 2022 roku (jeżeli oczywiście budżet Gminy na to pozwoli).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *