WNIOSEK O ZWIĘKSZENIE BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE RAJSZEWA

Aktualności Ważne informacje sołeckie

W nawiązaniu do próśb a zarazem propozycji mieszkańców czuję się w obowiązku poinformować Państwa, że właśnie mijają dwa tygodnie jak skierowałem wniosek do Urzędu Gminy Jabłonna (UGJ) z prośbą o realizację przedsięwzięć, które wpłyną na nasze bezpieczeństwo na drogach i ulicach Rajszewa. Przedwczoraj rozmawiałem z naczelnikiem Wydziału Gospodarki Komunalnej (WGK) UGJ, który otrzymał od Wójta mój wniosek do realizacji. Jak mi powiedział Pan Naczelnik kwestie zawarte we wniosku zostaną zrealizowane, ale w różnych terminach w tym roku, oczywiście zgodnie z obowiązującymi procedurami.

W przedmiotowym wniosku poprosiłem o:

  1. Ustawienie znaków drogowych ograniczających prędkość na ul. Wiosennej, celem zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców ulicy oraz osób spacerujących, a szczególnie dzieci często bawiących się na/lub w okolicach ulicy Wiosennej.

Jak mówią mieszkańcy ulicy Wiosennej samochody tam przejeżdżające osiągają często prędkość około 100 km/h lub nie rzadko dużo więcej.

  1. Ustawienie znaków drogowych w Rajszewie „Uwaga Szkoła” lub „Uwaga Dzieci” w okolicach szkoły Sapere Aude na ul. Modlińskiej oraz przy przedszkolu „Kuźnia Talentów” na ul. Mazowieckiej, celem zwiększenia bezpieczeństwa dzieci w tych rejonach.
  2. Usunięcie tzw. Karp z poboczy ulicy Mazowieckiej przy wyjeździe z lasu w kierunku ulicy Jaśminowej, celem zwiększenia bezpieczeństwa osób i pojazdów poruszających się na poboczu. Karpy (pieńki, pozostałości po ściętych drzewach) są niewidoczne szczególnie kiedy są zarośnięte trawą lub zimą kiedy są przykryte śniegiem i stanowią wtedy zagrożenie np. uszkodzenia pojazdu (a takie przypadki już bywały).
  3. Wycięcia drzewek-krzaków (akacji) na skrzyżowaniu przy wyjeździe z ul. Golfowej na ul. Modlińską w kierunku Jabłonny, celem zwiększenia widoczności z prawej strony co zdecydowanie podniesie bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego w tym miejscu tj. kierowców, pieszych (w tym dzieci szkolnych) i rowerzystów.

Skrzyżowanie to jest dość „specyficzne” i niebezpieczne ze względu na krzyżowanie się na odcinku ok. 100 m drogi wojewódzkiej (ul. Modlińska), publicznej (ul. Golfowa) i drogi leśnej (droga Rajszewska tzw. Czarna Droga), ścieżki rowerowej (dwa razy), trzy przejścia dla pieszych i dwa przystanki autobusowe.

Dodam jeszcze, że wycięcie tych krzaków wpisuje się doskonale w ubiegłoroczny sołecki wniosek dotyczący podniesienia bezpieczeństwa na tym skrzyżowaniu, na co przeznaczyliśmy część naszych funduszy sołeckich.

Na zakończenie jeszcze dodam, dla jasności, że we wniosku dotyczącym ul. Wiosennej celowo nie ująłem montażu progu (progów) zwalniających. Przyznam szczerze, że osobiście nie jestem do końca przekonany co do ich skuteczności i efektywności. Ponadto, nauczony doświadczeniem, że często bywa tak, iż mieszkańcy po zamontowaniu progów zwalniających wnioskują o ich demontaż lub przesunięcie, co wiąże się z kolejną czasochłonną i kosztowną procedurą.

Rozmawiałem więc z Panem Naczelnikiem WGK o progach zwalniających na Wiosennej i zgodziliśmy się, że do każdej takiej kwestii należy podejść indywidualnie i najlepszym rozwiązaniem jest pełna 100 % zgoda i wspólny stosowny wniosek wszystkich mieszkańców ulicy.

W związku z tym mam zamiar zaproponować mieszkańcom ulicy Wiosennej spotkanie i omówienie tejże kwestii i jeżeli mieszkańcy zdecydują o montażu progu to wystąpią z taką inicjatywą do UGJ przy moim pełnym poparciu.

Dla pełnej jeszcze jasności, poza powyższym wnioskiem poprosiłem WGK o wyrównanie i utwardzenie ulic, które zostały pominięte w majowych pracach tj. ulic gminnych Malwowej i Daliowej. Pan Naczelnik WGK zapewnił mnie, że ulice te zostaną „zrobione” w sierpniu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *