Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

Aktualności Wydarzenia

Dzisiaj 2 kwietnia, obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, który został ustanowiony w 2007 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ z inicjatywy Kataru, by zwrócić uwagę na dyskryminację i izolację ludzi dotkniętych autyzmem i ich najbliższych.

Głównym celem obchodów święta jest przeciwstawienie się właśnie dyskryminacji oraz stereotypom dotyczących osób dotkniętych autyzmem. Czasami używana jest także nazwa Światowy Dzień Wiedzy na temat Autyzmu.

W tym roku obchody tego wydarzenia przenoszą się do Internetu. Nie ma pikników, spotkań w szkołach, prelekcji i wykładów. Jedynie wirtualnie możemy porozumieć się, wymieć poglądy … świętując skromie ale z szacunkiem – Niebieski Dzień.

Niebieski ? Tak – bo kolor niebieski jest własnie kolorem autyzmu, a dokładniej niebieskie serduszko.

Tradycyjnie już, w ten dzień ubieramy się na niebiesko, palimy niebieskie lampki, wieszamy niebieskie serduszka w oknie.

W ramach akcji „Zaświeć się na niebiesko” np. w Białymstoku zwykle w tym kolorze podświetlane są: kościół p.w. św. Rocha i kościół Farny, budynek Teatru Dramatycznego, gmach Opery i Filharmonii Podlaskiej, budynek PGE Dystrybucja przy ul. Elektrycznej, budynek Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Mickiewicza 3 oraz budynek Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej „Rozwiń Skrzydła”.

W tym roku Białostocki Oddział Krajowego Towarzystwa Autyzmu otrzymał na razie tylko potwierdzenie od Opery – ten budynek będzie wieczorem niebieski.

W tym dniu każdy z nas może aktywnie włączyć się do akcji np. poprzez założenie niebieskiego ubrania albo zaakcentowania kolorem niebieskim swoich stron internetowych.

Według danych, w Polsce bezpośredni problem autyzmu dotyczy około 30 tysięcy chorych, a także ich najbliższych. Specjaliści uważają, że obecnie co setne dziecko rodzi się z zaburzeniami autystycznymi. Autyzm nie wiąże się z upośledzeniem umysłowym, a wręcz przeciwnie, chore osoby mają przeciętną lub ponad przeciętną inteligencję. Dlatego tak ważne jest wczesne wykrycie choroby i odpowiednie leczenie.

Autyzm określany jest jako całościowe zaburzenie rozwoju okresu wczesnodziecięcego, charakteryzujące się upośledzeniem w interakcji społecznej, deficytami w komunikacji np. opóźnienie w rozwoju mowy lub jej brak, ograniczonymi albo uporczywymi zachowaniami i zainteresowaniami, dotyczącymi szczególnie obiektów w najbliższym otoczeniu. Ze względu na zakres symptomów, ten stan nazywany jest zaburzeniem ze spektrum autyzmu (ASD). Coraz częściej zwraca się uwagę na to, że może być ono uwarunkowane genetycznie innym wzorcem funkcjonowania mózgu.

Dokładne przyczyny autyzmu nie zostały jeszcze poznane, jednak coraz częściej zostają wyodrębnione czynniki ryzyka wystąpienia choroby. Naukowcy próbują ustalić przyczyny autyzmu poprzez zaburzenia prenatalne, przyjmowane leki przez matkę w trakcie ciąży, a nawet przez niektóre szczepienia dzieci. Do najczęstszych objawów należy zaburzenie w odbiorze świata przez zmysły chorego. Osoby autystyczne w inny sposób odbierają dźwięk, światło, obrazy, smak, zapach, ból czy dotyk. Chorzy tworzą swój wewnętrzny świat, często odmienny od ludzi zdrowych. Osoby chore mają problemy z wyrażaniem emocji i budowaniem więzi między najbliższymi. Problemy z komunikacją prowadzą do niezrozumienia i osamotnienia psychicznego.

W społeczeństwie panują także krzywdzące stereotypy, które sprawiają, że osoby autystyczne napotykają wiele problemów w codziennym życiu. Odpowiednia wiedza dotycząca autyzmu zmienia świadomość społeczeństwa wobec osób chorych. Dlatego w trakcie Światowego Dnia Świadomości Autyzmu organizowane są wydarzenia integrujące osoby zdrowe i autystyczne. Stowarzyszenia działające na rzecz osób chorych starają się zbliżyć społeczeństwu problematykę autyzmu. W tym roku z uwagi na ogólnoświatowe zagrożenie epidemią koronawirusa obchody mają praktycznie domowy charakter. Nie organizowane są spotkania, koncerty, zajęcia skierowane zarówno dla tej grupy osób z niepełnosprawnością jak i dla osób pełnosprawnych, które często nie wiedzą czym jest ta choroba i jak się zachować w obecności takiego niepełnosprawnego. Całość obchodów i przekazywania informacji o autyzmie przeniosła się w tym roku do portali internetowych, społecznościowych na których można dowiedzieć się więcej o tej chorobie.

Według fundacji „Obudź zmysły” istnieje 5 zasadniczych kwestii, które powinniśmy wiedzieć, a które pozwolą nam lepiej zrozumieć ludzi z autyzmem:
1. Autyzm to zespół cech, które utrudniają budowanie satysfakcjonujących relacji z innymi i sprawiają, że ludziom trudniej jest odnaleźć się w różnych sytuacjach społecznych.
2. Autyzmu powoduje trudności zarówno w kontaktach społecznych, jak i w uczeniu się oraz postrzeganiu otoczenia.
3. ONZ uznaje autyzm za jeden z najpoważniejszych problemów zdrowotnych świata obok raka, cukrzycy i AIDS.
4. A
utyzm należy do tzw. chorób cywilizacyjnych, ta liczba stale rośnie.
5. Mimo, iż wraz ze wzrostem ilości diagnozowanych osób, wzrasta również wiedza na temat przyczyn, objawów i metod terapii zaburzeń ze spektrum autyzmu, świadomość społeczna na jego temat jest wciąż niewystarczająca.

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) autyzm występuje u 1 na 100 dzieci, co oznacza, że w naszym kraju żyje nas, osób z autyzmem, 400 tysięcy. To jak jedno duże miasto. Ale tu liczby się nie kończą, bo z autyzmem żyjemy nie tylko my, ale także nasi rodzice, rodzeństwo, opiekunowie, co sprawia, że jest nas nawet 3 mln.

A Ty? Znasz taką osobę, rodzinę?

A może Twoje dziecko ma takiego kolegę lub koleżankę w szkole?

Czy chcesz nas poznać i zrozumieć?

Czy wiesz, jak możesz nam pomóc?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *