SESJA RADY GMINY JABŁONNA – 29.06.2020

Aktualności Ważne informacje sołeckie

Sesja odbywała w trybie stacjonarnym i zdalnym (przez internet).
Porządek obrad oraz szczegółowe informacje i przebieg XIX Sesji Rady Gminy Jabłonna można znaleźć na stronie gminy Jabłonna, oto ścieżka dostępu: http://jablonna.esesja.pl/posiedzenie/e8a09382-635d-4

Po otwarciu sesji przez Przewodniczącego p. Wojciecha Nowosińskiego został przedstawiony „Raport o stanie Gminy Jabłonna”. Bardzo ciekawy materiał, osobiście zachęcam do przeczytana, oto link: http://ug.jablonna.ibip.pl/public/get_file_contents.php…

Po wystąpieniu p. Wójta i prezentacji Raportu, odbyła się debata, w której wziąłem udział i przedstawiłem swoje spostrzeżenia do przedmiotowego dokumentu oraz kwestie dotyczące nas mieszkańców Wsi Zachodnich, w tym m.in:
– zaproponowałem rozważenie możliwości budowy w przyszłości szkoły na terenie wsi zachodnich;
– rozważenie organizacji przychodni/punktu medycznego na naszym terenie;
– uregulowanie stanu własności dróg, celem ich utwardzenia i budowy oświetlenia;
– podjęcie działań mających na celu wykorzystanie położonego światłowodu i organizacji szybkiego internetu;
– budowy wodociągów i kanalizacji na terenie wsi zachodnich.

Generalnie zasugerowałem (przepraszając Radnych Chotomowa), iż celowym byłoby dokonać przewartościowania inwestycji gminnych z kierunku Chotomowskiego na nasz zachodnio-wiejski.
W debacie, w podobnym tonie, zabrała także głos nasza Radna p. Joanna Doktor, za co serdecznie dziękuję.

Podczas obrad przyjęto między innymi uchwały w sprawie:
1. Udzielenia Wójtowi Gminy Jabłonna wotum zaufania.
2. Zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 r.
3. Udzielenia Wójtowi Gminy Jabłonna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2019.
4. Ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Jabłonna.
5. Zmiany uchwały budżetowej na 2020 r. Gminy Jabłonna.
6. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jabłonna na lata 2020-2039.
7. Wzoru deklaracji o wysokości opłaty za śmieci.
8. Powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.

W ostatnim punkcie porządku zebrania zamierzałem podnieść kwestie podwyżek za śmieci wraz informacją i uwagami mieszkańców, które zebrałem podczas roznoszenia zawiadomień o podwyżkach za śmieci.
Jednakże, ze względu na słabą jakość połączenia internetowego, okazało się to niemożliwe.
Zamierzam więc, wystąpić na piśmie z przedmiotową informacją do Przewodniczącego Rady Gminy oraz Wójta.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *