SESJA RADY GMINY JABŁONNA – 25.10.2021 godz. 14.00

Aktualności Ważne informacje sołeckie
W najbliższy poniedziałek, w domu ogrodnika w Jabłonie, odbędzie się kolejna XXXIII Sesja Rady Gminy Jabłonna, w trybie stacjonarnym – w której mogą uczestniczyć mieszkańcy Gminy.
Porządek Obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego radnego Rady Gminy Jabłonna.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2021 – 2039.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 Gminy Jabłonna.
7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania drodze położonej we wsi Jabłonna, gmina Jabłonna.
8. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia prawa własności niezabudowanych działek ewidencyjnych nr 809/2, 809/10, 807/10, 807/11, 807/12 położonych we wsi Chotomów.
9. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia prawa własności niezabudowanej działki ewidencyjnej nr 304/1 położonej we wsi Jabłonna.
10. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia prawa własności niezabudowanej części działki ewidencyjnej nr 1234/4 położonej we wsi Jabłonna.
11. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia prawa własności niezabudowanej działki ewidencyjnej nr 98/8 położonej we wsi Dąbrowa Chotomowska.
12. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracy w okresie między sesjami.
13. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych pracowników Urzędu Gminy oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Jabłonna za rok 2020.
14. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
15. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych radnych Gminy Jabłonna za rok 2020.
16. Interpelacje i zapytania radnych.
17. Wolne wnioski i informacje.
18. Zamknięcie sesji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *