LINIA KOLEJOWA = DEWASTACJA ŚRODOWISKA NATURALNEGO ?

Aktualności Wydarzenia
Szanowni Państwo,
Wczoraj (23.11.2020r.) uczestniczyłem w posiedzeniu roboczym władz naszej Gminy, Radnych i Sołtysów. W trakcie dyskusji przedstawiłem negatywne stanowisko mieszkańców, co do planów budowy linii kolejowej przez nasze tereny.
Jak już pisałem dla naszej Gminy najbardziej niekorzystny jest wariant trzeci, przedstawiony przez PKP, w którym tory przetną Modlińską w Jabłonnie, przejdą przez park pałacowy, las w Rajszewie, ulicę Jaśminową, przekroczą ponownie Modlińską, przetną Czarną Drogę i lasem Chotomowskim skierują się do Trzcian i Krubina, następnie przez jeszcze nie istniejący most na Narwi k. Pomiechówka opuszczą nasze tereny – odcinając Wsie Zachodnie od Jabłonny, Chotomowa, Legionowa i na odwrót Warszawę od swoich „zielonych płuc” i terenów rekreacyjnych lasów Chotomowskich.
Podczas spotkania nasz Wójt p. Jarosław Chodorski poinformował, że do tej pory nie wpłynęły żadne informacje od PKP/PLK Gminy w sprawie budowy linii kolejowej. Oczywiście kwestia była cały czas monitorowana przez UGJ, ale nie było powodów aby pytać PKP jakie mają plany co do rozwoju kolei na naszych terenach. Ukazanie się w ubiegłym tygodniu w przestrzeni medialnej przedmiotowej ankiety, było swego dla nas zaskoczeniem.
Ponadto, w czasie dyskusji zauważono, że Ankieta „sensu stricto” nie odnosi się jednoznacznie do planowanej linii kolejowej, jest ogólna i w istocie niezrozumiała. Jest w niej tylko jedno pytanie zamknięte dotyczące wskazania preferowanego wariantu/korytarza przebiegu nowej linii.
W dalszej części pan Wójt omówił szczegółowo przebieg linii kolejowej w Wariancie III, w dowiązaniu do terenu pokazując na zdjęciach/mapach szczegóły, z których wynika, że:
– budowa linii kolejowej wymusi dodatkowe kosztowne inwestycje (tunele, wiadukty, most, ekrany wygłuszające, burzenie domów, wykup działek, pozwolenia na budowę, zezwolenia od konserwatora zabytków, itd. itp.);
– nastąpi naruszenie już istniejącej infrastruktury ulic Modlińskiej i Jaśminowej (drogi, chodniki, ścieżki rowerowe, niektóre istniejące domy – do rozbiórki);
– tory przejdą przez tereny podmokłe, zalewowe, historyczne i zabytkowe oraz objęte ochroną prawną, a także Instytut Żywienia Zwierząt PAN;
– biegną w pobliżu wałów przeciwpowodziowych, a to już stwarza potencjalne bardzo duże niebezpieczeństwo dla podróżnych i zagrożenie ich życia, w sytuacji powodzi i przerwania wałów;
– odetną od Wisły mieszkańców Jabłonny, Wsie Zachodnie od pozostałej części Gminy;
– przejdą przez zaplanowany teren budowy przeprawy mostowej przez Wisłę w Jabłonnie;
– zaburzą system i rozdzielą zwarty kompleks leśny, który jest „zielonymi płucami Warszawy” objęty ochrona prawną np. „Natura 2000”, terenami rekreacyjnymi, gdzie znajdują się szlaki rowerowe, spacerowe, jeździeckie (konne), trasy narciarskie, no i do którego ściągają rzesze grzybiarzy z okolic Warszawy;
– zaburzony zostanie ekosystem i wpłynie bardzo niekorzystnie na żyjące tu zwierzęta (dziki, łosie, sarny, lisy …) i wiele wiele gatunków ptaków;
– przecinają istniejącą już linie kolejową Pendolino z Warszawy do Gdańska;
– przejdą blisko jeziorka i terenu wypoczynkowego oraz plaży w Trzcianach;
– nastąpi radykalne obniżenie walorów przyrodniczych.
W związku z powyższym, jak poinformował pan Wójt, zostaną podjęte zdecydowane działania i wyrażony na piśmie sprzeciw, kampania informacyjna w mediach oraz na terenie sołectw. Ponadto, zostaną przeprowadzone rozmowy z sąsiednimi gminami oraz organizacjami których kwestia budowy linii kolejowej dotyczy. Także Przewodniczący Rady Gminy pan Wojciech Nowosiński zapowiedział podjęcie zdecydowanych działań w tym zakresie.
Na zakończenie chcę podkreślić, że z naszej powyższej analizy wynika, iż my mieszkańcy Gminy nie mamy żadnych (zero) korzyści z budowy tejże linii kolejowej, a jedynie straty i dodatkowe obciążenia kosztami. Ponieważ (jak się dowidziałem) najprawdopodobniej w kosztach budowy linii kolejowej mają partycypować Samorządy (?).
Szanowni Państwo,
Proszę abyście wypełniali i przesyłali ankietę, oto link: http://databout.com/downloads/Ankieta-wersja-do-druku.pdf
Jeżeli ktoś z Państwa nie ma możliwości przesłania mailem lub nie posiada np. drukarki to od jutra ankiety wydrukowane będą dostępne w naszym Pet Servise (skrzyżowanie główne w Rajszewie).
Można będzie tam pobrać i wypełnić ankietę. Jeżeli ktoś chce może wypełnić ankietę i ja tam pozostawić, którą następnie będę zbierał i przesyłał grupowo do PKP.
UWAGA:
Moim zdaniem oprócz odpowiedzi na wszystkie pytania, to w ankietę na ostatniej stronie należy wpisywać swoje uwagi co do przebiegu linii kolejowej przez naszą Gminę i naszą wieś Rajszew.
Dodatkowo, informacyjnie link do materiałów informacyjnych:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *