KOLEJNY ROK SZKOLNY W OKRESIE PANDEMII

Aktualności Edukacja

Ponad 4,5 miliona dzieci i młodzieży w Polsce rozpocznie 1 września 2021 r. naukę STACJONARNĄ w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Oficjalnie każdy powróci do swoich szkół, by nabywać wiedzę ze szkolnych ławek. Co się zmieni w związku z pandemią?

W szkole chodzimy w maseczkach, a ponadto jak informuje Ministerstwo Edukacji i Nauki wszyscy uczniowie i słuchacze będą uczyć się w szkole na zasadach sprzed pandemii. W tym celu MEiN wydał rozporządzenia w tej sprawie, oto link: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/nauka-stacjonarna-w-szkolach-od-1-wrzesnia

Zasadnicze obowiązujące zalecenia MEiN to:

 1. Szczepienia – rekomendowane dla pracowników szkół oraz uczniów w określonych grupach wiekowych.
 2. Dezynfekcja − przed i po zajęciach mycie powierzchni detergentem lub dezynfekcja środkiem dezynfekującym.
 3. Dystans − minimalna odległość pomiędzy osobami 1,5 m.
 4. Higiena − częste mycie rąk (lub dezynfekcja rąk), ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 5. Maseczka − w przestrzeniach wspólnych, gdy nie można zachować dystansu.
 6. Wietrzenie − przed, po i w trakcie zajęć oraz przerw, a także w dni wolne od zajęć. Wietrzenie nie rzadziej niż co godzinę.

Ponadto między innymi:

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.
 2. Rekomenduje się, o ile to możliwe, ograniczenie korzystania z transportu publicznego na rzecz pojazdów prywatnych, przemieszczania się pieszo oraz środkami indywidualnymi z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (rower, hulajnoga).
 3. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na nich obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.
 4. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do budynku szkoły lub na teren szkoły, zachowując zasady:

– 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi;

– dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m;

– dystans od pracowników szkoły min. 1,5 m;

– opiekunowie powinni stosować środki ochronne w postaci maseczek oraz dezynfekować ręce lub użyć rękawiczek jednorazowych.

 1. Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni publicznej.
 2. Zakazy:

– Zakaz przynoszenia do szkoły niepotrzebnych rzeczy: uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;

– Zakaz pożyczania przyborów: uczeń musi posiadać swoje przybory szkolne;

– Zakaz pożyczania zeszytów, podręczników: masz zaległości w nauce? Nie powinieneś pożyczać zeszytu od znajomego;

– Zakaz spożywania w jednym miejscu: nie należy konsumować w towarzystwie rówieśników. Należy zachować odpowiedni dystans;

– Nie wolno dotykać oczu, nosa i ust, kichać – bez zasłaniania ust.

Nade wszystko pamiętajmy o częstym myciu rąk i częstym wietrzeniu pomieszczeń.

Życzymy miłego i zdrowego kolejnego nowego roku szkolnego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *